วันที่ 18 – 26 ตุลาคม 2557 วันหยุดปิยะ
วันที่ 4 – 12 ต.ค. , 1 – 9 พ.ย , วันพ่อ , ปีใหม่
วันที่ 5 – 13 ธันวาคม 2557 (วันพ่อ)
วันที่ 10 – 18 ต.ค. , 14 – 22 พ.ย. , 29 ธ.ค. – 6 ม.ค.
เดือนตุลาคม – พฤศิจกายน 2557
เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2557
เดือนตุลาคม – พฤศิจกายน 2557
เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2557
วันที่ 16 – 24 พ.ย. , 21 – 29 ธ.ค. , 11 – 19 ม.ค.
เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2557
วันที่ 18 - 25 ต.ค. 57
วันที่ 19 – 24 , 21 – 26 ต.ค. 57
วันที่ 5 – 7 ธ.ค. , 31 ธ.ค. – 2 ม.ค.58