วันที่ 20 – 28 กันยายน 2557
วันที่ 18 – 26 ตุลาคม 2557
วันที่ 4 – 12 ต.ค. , 1 – 9 พ.ย , วันพ่อ , ปีใหม่
วันที่ 5 – 13 ธันวาคม 2557 (วันพ่อ)
วันที่ 21 – 28 ก.ย. ,16 – 23 พ.ย.
วันที่ 25 ก.ค. – 2 ส.ค. , 1 – 9 , 8 – 16 , 15 – 23 , 22 – 30 ส.ค.
เดือนกันยายน – พฤศิจกายน 2557
เดือนกันยายน – ธันวาคม 2557
เดือนกันยายน – พฤศิจกายน 2557
เดือนกันยายน – ธันวาคม 2557
วันที่ 21 - 26 ต.ค. , 30 ธ.ค. - 4 ม.ค. 58
วันที่ 18 - 25 ต.ค. 57
วันที่ 19 – 24 , 21 – 26 ต.ค. 57
วันที่ 5 – 7 ธ.ค. , 31 ธ.ค. – 2 ม.ค.58