เดือนพฤษภาคม 10 - 18 พ.ค. 57,
วันที่ 11 – 18 , 18 – 25 พ.ค.
วันที่ 24 พ.ค. – 1 มิ.ย. , 7 – 15 , 14 – 22 มิ.ย.
วันที่ 24 – 31 พ.ค. , 31 พ.ค. – 7 มิ.ย. , 14 – 21 , 21 – 28 มิ.ย.
วันที่ 24 พ.ค. – 1 มิ.ย. ,7 – 15 , 14 – 22 , 21 – 29 มิ.ย.
วันที่ 24 พ.ค. – 1 มิ.ย. ,7 – 15 , 14 – 22 , 21 – 29 มิ.ย.
วันที่ 25 พ.ค. – 1 มิ.ย. , 1 – 8 , 8 – 15 , 15 – 22 , 22 – 29 มิ.ย.
วันที่ 23 – 31 , 30 พ.ค. – 7 มิ.ย. , 6 – 14 , 13 – 21 มิ.ย.
วันที่ 24 – 31 พ.ค. , 31 พ.ค. – 7 มิ.ย. , 7 – 14 , 14 – 21 มิ.ย.
สงกรานต์ วันที่ 12 - 20 เม.ย.