วันที่ 28 ธ.ค.– 5 ม.ค. / 30 ธ.ค. – 7 ม.ค. (เทศกาลปีใหม่)
วันที่ 29 ธ.ค. – 6 ม.ค. , 2 – 10 ม.ค. ,16 – 24 ม.ค.
วันที่ 6 – 14 ธ.ค.(วันพ่อ และ วันรัฐธรรมนูญ)
วันที่ 10 – 18 ม.ค. , 24 ม.ค. – 1 ก.พ. , 14 – 22 ก.พ.
เดือนธันวาคม 2557 – มีนาคม 2558
เดือนธันวาคม 2557 – มีนาคม 2558
เดือนธันวาคม 2557 – มีนาคม 2558
เดือนธันวาคม 2557 – มีนาคม 2558
เดือนธันวาคม 2557 – มีนาคม 2558
วันที่ 23 – 31 ธ.ค. , 17 – 25 ม.ค. , 21 ก.พ. – 1 มี.ค.
วันที่ 25 ธ.ค. – 2 ม.ค. , 10 – 18 ม.ค. , 14 – 22 ก.พ.
เดือนธันวาคม 2557 – มีนาคม 2558
วันที่ 31 ธ.ค. – 4 ม.ค. 58
วันที่ 31 ธ.ค. - 4 ม.ค. 58