วันที่ 14 – 22 เม.ย. (เทศกาลสงกรานต์)

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน ขึ้น 2 เขา เขาเมทเธอร์ฮอร์นและเขาจุงเฟรา

โปรแกรมเดินทางวันที่ 1 :

17.00 น.      คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ T ประตู 8 สายการบิน เอมิเรตส์ (EK) พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ และบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

21.05น. Q ออกเดินทางสู่ เมืองมิลานโดยเที่ยวบินที่EK373 / EK101แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ  ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต์บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน

โปรแกรมเดินทางวันที่ 2 :

06.35น.       เดินทางถึงสนามบินมิลานเมืองทางเหนือของประเทศอิตาลีเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นหลังผ่านพิธีการด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้วนำคณะออกเดินทางสู่เมืองทิราโน่เมืองเล็กๆ อยู่ในแคว้นเวทตินทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีเป็นเมืองชายแดนระหว่างประเทศอิตาลีและสวิสฯเพลิดเพลินตลอดเส้นทางไปด้วยบ้านเรือนรูปทรงอิตาเลียนริมทะเลสาบ

เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยงณภัตตาคาร

บ่าย               นำคณะนั่งรถไฟสายโรแมนติกเบอร์นิน่าเอกซ์เพรส Bernina Expressรถไฟสายเก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์เพลิดเพลินกับบรรยากาศทิวทัศน์ที่สวยงามผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีซึ่งเป็น ภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งสร้าง ความเพลิดเพลินให้ท่านตลอดการเดินทางจนกระทั่งเข้าสู่เมืองเซ็นต์มอร์ริทซ์เมืองตากอากาศและศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบนอกจากนี้แล้วเมืองตากอากาศแห่งนี้ยังเคยได้รับเลือกให้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 ครั้ง ให้ท่าน ถ่ายรูปความงดงามของทะเลสาบเซนต์มอริทซ์

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำณภัตตาคาร

พักที่ : Laudinella Hotelหรือระดับเดียวกัน

โปรแกรมเดินทางวันที่ 3 :

เช้า                          รับประทานอาหารเช้า ณห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะออกเดินทางสู่เมืองอันเดอร์แมทซึ่งเป็นเมืองเล็กๆที่มีความสวยงามมีเวลาให้ท่านได้บันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึกเมืองที่มีบรรยากาศเงียบสงบ

เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยงณภัตตาคาร

บ่าย               นำคณะนั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซเพรส Glacier Expressผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์มีทั้งอุโมงค์, สะพาน, หุบเหว, สวิสแกรนด์แคนยอนและหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตรตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งที่ผ่านใจกลางเทือกเขาแอลป์สู่“เซอร์แมทซ์”เมืองตากอากาศที่สวยงามตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร(5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามานอกจากรถไฟฟ้าและรถม้ามีไว้บริการนักท่องเที่ยว...อิสระกับการเดินเที่ยวชมเมือง

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำณภัตตาคาร

พักที่ : Ambassador Hotelหรือระดับเดียวกัน

โปรแกรมเดินทางวันที่ 4 :

เช้า                          รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้าลอยฟ้าให้ท่านได้“นั่งกระเช้า CABLE CAR”ขึ้นสู่ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์นซึ่งมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอื้อมชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆเพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้านำท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่สนุกสนานกับการเล่นหิมะและชมบรรยากาศของยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์นยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์นำไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนักสมควรแก่เวลาเดินทางลงจากยอดเขาพร้อมความประทับใจ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคาร

บ่าย               เดินทางลงโดยรถไฟสู่เมืองทาซนำท่านออกเดินทางผ่านมองเทรอซ์เมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงทั้งในฤดูร้อนและฤดูหนาวพร้อมชมความสวยงามของทะเลสาบเจนีวาซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็น“ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ”คฤหาสน์และโรงแรมหรูของเมืองนี้เรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบที่ยาวถึง 7 กิโลเมตรระหว่างทางแวะถ่ายภาพที่ระลึกกับปราสาทชิลลองซึ่งสร้างขึ้นโดยบัญชาของท่านเคาท์ปีเตอร์ออฟซาวอยหรือที่รู้จักกันแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญน้อยในครึ่งหลังศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประทับโปรดปรานของเคาน์และดยุคแห่งซาวอยรถโค้ชผ่านเมืองเวเวย์เมืองที่แสนโรแมนติกริมทะเลสาบที่แม้แต่ศิลปินตลกแห่งฮอลลีวู้ดชาลีแชลปปลิ้นยังหลงใหลและได้อาศัยอยู่ที่นี่ในบั้นปลายชีวิตผ่านพื้นที่ปลูกองุ่นพันธุ์ลาโวอันเลื่องชื่อของประเทศสวิสเซอร์แลนด์นำคณะเดินทางเข้าสู่เมืองโลซานน์ซึ่งเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 และทรงทรงสำเร็จการศึกษาจากเมืองนี้อีกด้วยนำคณะชื่นชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมตัวเมืองเก่าสมัยโบราณ,ย่านช๊อปปิ้งปลาแช็งฟร็องชัวส์มหาวิหารนอร์ทเทรอดามอันเก่าแก่และเป็นอาคารแบบโกธิคสวยติดอันดับยุโรปแวะให้ท่านได้เดินเที่ยวชมหน้า “พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก”

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำณภัตตาคาร/ นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่ : Novotel Hotelหรือระดับเดียวกัน

โปรแกรมเดินทางวันที่ 5 :

เช้า                รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองเจนีวาตั้งอยู่บริเวณตอนปลายแหลมของทะเลสาบเจนีวาทะเลสาบที่มีรูปคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวต่อจากนั้นนำท่านชมเมืองเจนีวาเมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธรัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลยรายล้อมด้วยสวนสาธารณะที่สวยงามและองค์การนานาชาติต่างๆอาทิเช่นตึกสหประชาชาติ, สภาแรงงานโลก,องค์การกาชาดสากล, ชมทะเลสาบเจนีวาและน้ำพุจรวดเจทโด (Jet d’eau)ที่สามารถส่งน้ำขึ้นท้องฟ้าได้สูงถึง 140 เมตรและเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเจนีวาถ่ายรูปกับนาฬิกาดอกไม้ริมทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีต่อเจนีวา

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณภัตตาคาร

บ่าย               นำท่านเดินทางสู่กรุงเบิร์นเมืองหลวงอันเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงสวยงามเป็นอย่างยิ่งจนได้รับการอนุรักษ์และประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ Unescoจากนั้นนำคณะชมสวนกุหลาบซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาซึ่งที่จุดนี้สามารถชมทิวทัศน์ของตัวเมืองเก่าได้ในมุมกว้างนำคณะชมเที่ยวชมเบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหมีสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองซึ่งปัจจุบันได้ถูกย้ายไปอยู่บริเวณสนามหญ้าริมแม่น้ำจากนั้นนำคณะเดินทางเข้าสู่ย่านมาร์คกาสเซย่านเมืองเก่าซึ่งปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านบูทีคเป็นเขตที่ปลอดมลพิษไม่ให้รถยนต์วิ่งผ่านจึงเหมาะกับการเดินเที่ยวนำชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปีชมถนนจุงเคอร์นกาสเซถนนที่มีระดับสูงสุดๆของเมืองนี้เข้าสู่ถนนครัมกาสเซเต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณชมนาฬิกาไช้ท์กล็อคเค่นอายุกว่า 800 ปีที่มีโชว์ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลาชมมหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทฮาวน์และกรุงเบอร์นยังเป็นเมืองที่มีน้ำพุมากที่สุดเมืองหนึ่งในยุโรปให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมือง...พร้อมชมอดีตบ้านพักของไอซไตน์ซึ่งเคยใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนี้...ได้เวลาอันสมควรนำคณะออกเดินทางต่อสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้นเมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือThunerseeและBrienzerseeท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ, นาฬิกาดอกไม้, สถานคาสิโนฯลฯตรงนี้แหละคือสวิสฯแบบสุดสุดอย่างที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัสและยังใช้เป็นฉากภาพยนต์ไทยเรื่องวันนี้ที่รอคอย

ค่ำ                 รับประทานอาหารพื้นเมืองให้ท่านได้ลิ้มลองเมนูฟองดูว์แบบต้นตำหรับ ที่ขึ้นชื่อของสวิส หมู + ไก่ + เฟรนช์ฟราย + ไอศกรีม

พักที่ : Cityoberlanf Hotelหรือระดับเดียวกัน

โปรแกรมเดินทางวันที่ 6 :

เช้า                รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศขึ้นมุ่งหน้าขึ้นสู่หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์แบบสวิสเซอร์แลนด์ขนานแท้ ที่มีทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ดอกไม้ป่าบานสะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิ หรือใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ล่วงบ้านหลังน้อยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต์ ฝูงวัวพื้นเมืองที่กระจัดกระจายแทะเล็มหญ้าอยู่ทั่วบริเวณ ลำธารน้ำธรรมชาติเล็กๆที่ใสสะอาดและฉากหลังที่มีภูเขาหิมะตั้งตระหง่านขาวโพลน ซึ่งจะทำให้คณะได้รับความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง พร้อมนำคณะเปลี่ยนบรรยากาศโดยการ นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์  แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็กรถไฟที่จะนำท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร จนกระทั่งถึงสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป Top of Europe บนยอดเขาจุงเฟรา ซึ่ง มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)  จุดสูงสุดคือลานน้ำแข็งขนาดใหญ่เรียกว่า Sphinx  นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่นี่สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ เพราะยอดเขาแห่งนี้ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนตลอดทั้งปี ในปี 2001  อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคารบนยอดเขาจุงฟราว

บ่าย               พร้อมนำคณะเข้าชมถ้ำน้ำแข็ง1,000ปี Ice Palaceที่สร้างโดยการเจาะธารน้ำแข็งเข้าไปถึง 30 เมตรพร้อมชมน้ำแข็งแกะสลักรูปร่างต่างจากนั้นชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateauพร้อมซื้อของที่ระลึกต่างๆตามอัธยาศัย...ได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟจากนั้นออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองลูเซิร์น Lucerneเมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำณภัตตาคาร

พักที่ :  Astoria Hotelหรือระดับเดียวกัน

โปรแกรมเดินทางวันที่ 7 :

เช้า                รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมทะเลสาบลูเซิร์นซึ่งเป็นทะเลสาบสวยงามตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขามองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบล้อมทัศนียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลูเซิร์นเป็นอาคารบ้านเรือนแบบสมัยใหม่มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทางริมทะเลสาบจัดเป็นสวนสาธารณะมีดอกไม้นานาพรรณออกดอกบานสะพรั่งเช่นกุหลาบและทิวลิปอากาศริมทะเลสาบเย็นสบายเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจชาวเมืองและนักท่องเที่ยวนำคณะเข้าชมอนุสาวรีย์สิงโตที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯในด้านความกล้าหาญซื่อสัตย์และจงรักภักดีที่เสียชีวิตในการอารักขาพระเจ้าหลุยส์ที่16แห่งประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวังในคราวปฏิวัติใหญ่เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมค.ศ.1792 ให้คณะได้เดินชื่นชมในความเก่าแก่ของเมืองอาคารโบราณและสะพานไม้คาเปลอันเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 600 ปีที่สร้างทอดตัว ข้ามแม่น้ำรอยส์ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 โดยสะพานแห่งนี้ถือว่าเป็นสะพานไม้ที่มีความเก่าแก่ที่สุดของยุโรปมีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของประเทศสวิสเซอร์แลนด์นานาชนิดอาทิมีดพับสวิสฯ ,ช็อคโกแล็ต ,ของซูวีเนียร์ต่างๆและที่ท่านไม่ควรพลาดคือนาฬิกายี่ห้อต่างๆที่มีชื่อเสียงของสวิสเซอร์แลนด์จากร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดังอาทิบุคเคอเรอร์, กือเบอลินฯลฯ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคาร

บ่าย               นำคณะออกเดินทางศเข้าสู่ซาฟเฮาส์เซ่นเมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯนำคณะชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรปแม่น้ำแห่งนี้เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เริ่มจากเป็นลำธารเล็กๆผ่านลิคเท่นสไตน์เข้าสู่ทะเลสาบคอนสะแต้นที่กั้นพรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมันนีสัมผัสความตระการตาของสายน้ำตกพร้อมบันทึกภาพอันน่าประทับใจไว้เป็นที่ระลึกนำคณะออกเดินทางสู่เมืองซูริค Zurich  เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและวัฒนธรรม การคมนาคมซึ่งรวมไปถึงทั้งทางทางบกและการจราจรทางอากาศ ซึ่งบางครั้งเมืองซูริกมักถูกเรียกว่าเมืองหลวงวัฒนธรรมของสวิตเซอร์แลนด์ โดยในปี 2006-2008 เมืองซูริกได้รับรางวัลเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกอีกด้วย

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำณภัตตาคาร

พักที่ : Holiday Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน

โปรแกรมเดินทางวันที่ 8 :

เช้า                รับประทานอาหารมื้อณห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

                      ให้ท่านได้เดินเล่น ถนนบานโฮฟซตราสเซอ(Bahnhofstrasse) เป็นถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็นถนนช้อปปิ้งโดยตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรูเป็นจำนวนมากจากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศเรียบแม่น้ำลิมแม็ท บริเวณถนนลิมแม็ทคีย์มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆเมืองพร้อมช๊อปปิ้งของที่ระลึกพื้นเมืองของวิสเซอร์แลนด์

                      ได้เวลานัดหมาย นำคณะออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติซูริก...เพื่อทำการเช็คอินและทำTAX REFUND

22.15น.       Qเหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 86 / EK 372 แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ  ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต์ บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน

โปรแกรมเดินทางวันที่ 9 :

18.55น.       คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดี

ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 99900บาท ทัวร์ยุโรป,อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส,เที่ยวยุโรป

วันที่ 14 – 22 เม.ย. (เทศกาลสงกรานต์)