วันที่ 7 – 14 สิงหาคม 2561

อิตาลี ฝรั่งเศสตอนใต้ 8 วัน เที่ยว ชิงเคว เตเร่ หมู่บ้านชาวประมงที่สวยที่สุดในโลก

โปรแกรมเดินทางวันที่ 1 :

โปรแกรมเดินทางวันที่ 2 :

โปรแกรมเดินทางวันที่ 3 :

โปรแกรมเดินทางวันที่ 4 :

โปรแกรมเดินทางวันที่ 5 :

โปรแกรมเดินทางวันที่ 6 :

โปรแกรมเดินทางวันที่ 7 :

โปรแกรมเดินทางวันที่ 8 :

ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 65555บาท ทัวร์ยุโรป,อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส,เที่ยวยุโรป

วันที่ 7 – 14 สิงหาคม 2561