ทัวร์ยุโรป,อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส,เที่ยวยุโรป
ทัวร์ยุโรป,อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส,เที่ยวยุโรป
ทัวร์ยุโรป,อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส,เที่ยวยุโรป
ทัวร์ยุโรป,อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส,เที่ยวยุโรป
ทัวร์ยุโรป,อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส,เที่ยวยุโรป
ทัวร์ยุโรป,อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส,เที่ยวยุโรป
ทัวร์ยุโรป,อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส,เที่ยวยุโรป
ทัวร์ยุโรป,อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส,เที่ยวยุโรป
ทัวร์ยุโรป,อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส,เที่ยวยุโรป
ทัวร์ยุโรป,อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส,เที่ยวยุโรป
ทัวร์ยุโรป,อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส,เที่ยวยุโรป
ทัวร์ยุโรป,อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส,เที่ยวยุโรป
ทัวร์ยุโรป,อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส,เที่ยวยุโรป
ทัวร์ยุโรป,อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส,เที่ยวยุโรป
ทัวร์ยุโรป,อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส,เที่ยวยุโรป
ทัวร์ยุโรป,อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส,เที่ยวยุโรป
ทัวร์ยุโรป,อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส,เที่ยวยุโรป
ทัวร์ยุโรป,อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส,เที่ยวยุโรป
ทัวร์ยุโรป,อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส,เที่ยวยุโรป

SPECIAL GRAZIE TRAVEL

ท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่า บริการที่จริงใจ ใส่ใจดั่งญาติมิตร

TEL : 02-1900-849-50 HOTLINE : 086-3343136

ทัวร์ยุโรป : GG12 เยอรมนี เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน

ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่ เข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ เที่ยวทะเลสาบฮัลล์ทัทท์

วันที่ 4 – 12 ธ.ค. (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ)
วันที่ 8 – 16 ธ.ค. (วันรัฐธรรมนูญ)
วันที่ 11 – 19 ม.ค.
วันที่ 18 – 26 ม.ค.
วันที่ 25 ม.ค. – 2 ก.พ.
วันที่ 1 – 9 ก.พ. (วันมาฆบูชา)
วันที่ 8 – 16 ก.พ. (วันมาฆบูชา)
วันที่ 15 – 23 ก.พ.
วันที่ 29 ก.พ. – 8 มี.ค.
วันที่ 7 – 15 มี.ค.
วันที่ 14 – 22 มี.ค.
วันที่ 21 – 29 มี.ค.
วันที่ 28 มี.ค. – 5 เม.ย.
วันที่ 25 เม.ย. – 3 พ.ค. (วันแรงงาน)
วันที่ 16 – 24 พ.ค.
วันที่ 30 พ.ค.–7 มิ.ย.(วันเฉลิมฯพระราชินี)
วันที่ 13 – 21 มิ.ย.
วันที่ 20 – 28 มิ.ย.


ราคาเริ่มต้น59,999
Detail

ทัวร์ยุโรป : GG02 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน

ขึ้นเขาจุงฟราว พักสวิสฯ 2 คืน ขึ้นหอไอเฟล นั่งรถไฟ TGV

วันที่ 3 – 12 ธ.ค. (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ)

ราคาเริ่มต้น87,900
Detail

ทัวร์ยุโรป : GG12 เยอรมนี เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน

ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่ เข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ เที่ยวทะเลสาบฮัลล์ทัทท์

วันที่ 24 ธ.ค. – 1 ม.ค.(คริสต์มาส+ปีใหม่)
วันที่ 28 ธ.ค. – 5 ม.ค. ( วันปีใหม่ )

ราคาเริ่มต้น73,555
Detail

ทัวร์ยุโรป : GG11 อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน

เที่ยวทะเลสาบฮลล์ทัทท์เมืองมรดกโลก ปราสาทนอยชวานสไตน์ ขึ้นเขาจุงเฟรา

วันที่ 25 ธ.ค. – 2 ม.ค.(คริสต์มาส+ปีใหม่)
วันที่ 28 ธ.ค. – 5 ม.ค. (วันปีใหม่)
วันที่ 16 – 24 ม.ค.
วันที่ 23 – 31 ม.ค.
วันที่ 10 – 18 ก.พ. (ชดเชยวันมาฆบูชา)
วันที่ 22 ก.พ. – 1 มี.ค.
วันที่ 9 – 17 มี.ค.
วันที่ 26 มี.ค. – 3 เม.ย.

ราคาเริ่มต้น75,555
Detail

ทัวร์ยุโรป : GG09 แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน

ขึ้นเขาเมทเธอร์ฮอร์นและเขาจุงเฟรา นั่งรถไฟสายโรแมนติก เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส และ กลาเซียร์เอ็กซเพรส

วันที่ 22 – 30 ธ.ค. (วันคริสต์มาส)
วันที่ 29 ธ.ค. – 6 ม.ค. (วันปีใหม่)
วันที่ 16 – 24 ม.ค.
วันที่ 23 – 31 ม.ค.
วันที่ 10 – 18 ก.พ. (ชดเชยวันมาฆบูชา)
วันที่ 22 ก.พ. – 1 มี.ค.
วันที่ 9 – 17 มี.ค.
วันที่ 26 มี.ค. – 3 เม.ย.

ราคาเริ่มต้น82,900
Detail

ทัวร์ยุโรป : GG Pro 4 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย 8 วัน

ขึ้นเขาทิตลิส นั่ง กระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ ชมทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์บนกระเช้าที่หมุนได้ 360 องศา

วันที่ 8 – 15 ธ.ค. (วันหยุดรัฐธรรมนูญ)

ราคาเริ่มต้น55,999
Detail

ทัวร์ยุโรป : GG16 สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน (สแกนดิเนียเวีย)

พักบน เรือสำราญ SCANDINAVIAN

วันที่ 3 – 10 ธ.ค. (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ)

ราคาเริ่มต้น63,555
Detail

ทัวร์ยุโรป : GG13 สเปน โปรตุเกส 8 วัน

แหลมโรก้า จุดตะวันตกสุดของโปรตุเกสและของทวีปยุโรป

วันที่ 4 – 11 ธ.ค. (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ)

ราคาเริ่มต้น57,900
Detail

ทัวร์ยุโรป : GG02 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน

ขึ้นเขาจุงฟราวTOP OF EUROPE พักสวิส 2 คืน นั่งรถไฟTGV ขึ้นหอไอเฟล เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์

วันที่ 6 – 14 ธ.ค. (วันรัฐธรรมนูญ)
วันที่ 23 – 31 ธ.ค. (วันคริสต์มาส+ปีใหม่)
วันที่ 27 ธ.ค. – 4 ม.ค. (วันปีใหม่)
วันที่ 18 – 26 ม.ค.
วันที่ 20 – 28 ม.ค.
วันที่ 3 – 11 ก.พ. (วันมาฆบูชา)
วันที่ 14 – 22 ก.พ.
วันที่ 17 – 25 ก.พ.
วันที่ 21 – 29 ก.พ.
วันที่ 2 – 10 มี.ค.
วันที่ 7 – 15 มี.ค.
วันที่ 13 – 21 มี.ค.
วันที่ 16 – 24 มี.ค.
วันที่ 21 – 29 มี.ค.
วันที่ 30 มี.ค. – 7 เม.ย. (วันจักรี)
วันที่ 27 เม.ย. – 5 พ.ค. (วันแรงงาน)
วันที่ 11 – 19 พ.ค. (วันพืชมงคล)
วันที่ 25 พ.ค. – 2 มิ.ย.
วันที่ 8 – 16 มิ.ย.
วันที่ 22 – 30 มิ.ย.

ราคาเริ่มต้น77,777
Detail

ทัวร์ยุโรป : GG19 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน

เที่ยวเมืองฮัลลัทัทท์ เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ขึ้นเขาจุงเฟรา

วันที่ 7 – 14 ธ.ค. (วันรัฐธรรมนูญ)

ราคาเริ่มต้น65,555
Detail

ทัวร์ยุโรป : GG02(D) ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน

ขึ้นหอไอเฟล เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ นั่งรถไฟTGV ขึ้นเขาจุงฟราวTOP OF EUROPE พักสวิส 2 คืน

วันที่ 28 ธ.ค. – 6 ม.ค. (เทศกาลปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น95,900
Detail

ทัวร์ยุโรป : GG25 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมัน 9 วัน

ขึ้นเขาจุงเฟรา Top of Europe เที่ยวทะเลสาบฮัลล์ทัทท์ ชมวังหลังคาทองคำ

วันที่ 27 ธ.ค. – 4 ม.ค. (วันปีใหม่)
วันที่ 18 – 26 ม.ค.
วันที่ 20 – 28 ม.ค.
วันที่ 3 – 11 ก.พ. (วันมาฆบูชา)
วันที่ 14 – 22 ก.พ.
วันที่ 17 – 25 ก.พ.
วันที่ 21 – 29 ก.พ.
วันที่ 2 – 10 มี.ค.
วันที่ 7 – 15 มี.ค.
วันที่ 13 – 21 มี.ค.
วันที่ 16 – 24 มี.ค.
วันที่ 21 – 29 มี.ค.
วันที่ 30 มี.ค. – 7 เม.ย. (วันจักรี)
วันที่ 27 เม.ย. – 5 พ.ค. (วันแรงงาน)
วันที่ 11 – 19 พ.ค. (วันพืชมงคล)
วันที่ 25 พ.ค. – 2 มิ.ย.
วันที่ 8 – 16 มิ.ย.
วันที่ 22 – 30 มิ.ย

ราคาเริ่มต้น73,999
Detail

ทัวร์ยุโรป : GG21 แกรนด์อิตาลี เหนือจรดใต้ 8 วัน 5 คืน

เที่ยวครบสูตร ท่องเหนือจรดใต้

วันที่ 8 – 15 ธ.ค. (วันหยุดรัฐธรรมนูญ)
วันที่ 30 ธ.ค. – 6 ม.ค. (เทศกาลปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น49,999
Detail

ทัวร์ยุโรป : GG24 อิตาลี โดโลไมต์ 8 วัน 5 คืน

เขาโดโลไมต์ ยอดเขาเซเชด้า ยอดเขาเลื่องชื่อที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาเยือน

วันที่ 8 – 15 ธ.ค. (วันหยุดรัฐธรรมนูญ)

ราคาเริ่มต้น57,555
Detail

ทัวร์ยุโรป : GG18 รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน

พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ พระราชวังที่วิจิตรงดงามอลังการยิ่งของรัสเซีย

วันที่ 24 พ.ย. – 1 ธ.ค.
วันที่ 3 – 10 ธ.ค. (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ)
วันที่ 31 ธ.ค. – 7 ม.ค. (เทศกาลปีใหม่)
วันที่ 17 – 24 ม.ค.
วันที่ 24 – 31 ม.ค.
วันที่ 7 – 14 ก.พ. (วันมาฆบูชา)
วันที่ 21 – 28 ก.พ.
วันที่ 6 – 13 มี.ค.
วันที่ 18 – 25 มี.ค.

ราคาเริ่มต้น53,500
Detail

ทัวร์ยุโรป : GG14 อิตาลี ฝรั่งเศสตอนใต้ 8 วัน

เที่ยวหมู่บ้าน ชิงเคว เตเร่ หมู่บ้านชาวประมงที่สวยที่สุดในโลก

วันที่ 8 – 15 ธ.ค. (วันหยุดรัฐธรรมนูญ)

ราคาเริ่มต้น56,999
Detail

ถ้าพูดถึงทวีปยุโรปเราจะนึกถึงดินแดนที่สวยงามอบอวลไปด้วยความโรแมนติก จึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมคู่รักหลายคู่จึงเลือกมาทัวร์ยุโรปถ้ามีแพลนต้องมาท่องเที่ยวต่างประเทศหรือแม้แต่การมาฮันนีมูน เพราะที่นี่มีสถานที่ที่ดูมีมนต์ขลังเหมาะสำหรับคู่รักที่ต้องการมาดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์นั่นเองค่ะ และถ้าคุณมีโอกาสได้มาทัวร์ยุโรปสถานที่ที่คุณไม่ควรพลาดก็อย่างเช่น กรุงปราก สาธารณรัฐเซ็ก ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวติดอับดับ 1 ใน 10 ของโลก โดยเฉพาะ “ปราสาทแห่งกรุงปราก” ถ้าใครมาทัวร์ยุโรปและไม่ได้แวะมาชมความงามที่สวยดั่งดินแดนในเทพนิยายกันแล้วล่ะก็ จะเหมือนมาไม่ถึงกันเลยทีเดียว

จากนั้นมาต่อกันที่ “จัตุรัสเมืองเก่าของปราก” ที่นี่อาคารบ้านเรือนยังคงสภาพเดิมไว้ มองดูสวยคลาสสิคเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหอคอย Old Town Hall Tower จะมีจุดชมวิวด้านบนมองเห็นได้รอบเมือง มาทัวร์ยุโรปกันทั้งทีต้องแวะมาให้ได้นะคะ อีกสถานที่หนึ่งที่สวยไม่แพ้กันนั่นก็คือ “สะพานชาร์ลส” บริเวณสะพานจะมีรูปปั้นสวยงามแปลกตาตั้งอยู่มากกว่า 30 ชิ้น จากนั้นคุณต้องลองไปสัมผัสเมืองเล็กๆ อย่าง “เมืองเชสกี้ครุมลอฟ” ที่ได้รับฉายาว่า Pearl of Renaissance และเมืองแห่งนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกวัฒนธรรมกันอีกด้วย จุดเด่นก็คือภายในเมืองจะมีสถาปัตยกรรมรวมไปถึงศิลปะยุคดั่งเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณ์และรอบเมืองยังถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม นอกจากนี้ถ้าคุณเลือกมาทัวร์ยุโรปกับบริษัท grazietravel กันด้วยล่ะก็ รับรองได้เลยว่าทริปนั้นจะเป็นทัวร์ที่คุณจะรู้สึกประทับใจไม่รู้ลืม

GRAZIE TRAVEL CO.,LTD
Our Service

This is Amazing Travel Agency !

Tour
Hotel
Destination

Popular Destination

This is Amazing Travel Agency !

ทัวร์ยุโรป

Read More
ทัวร์ยุโรป