ทัวร์ยุโรป,อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส,เที่ยวยุโรป
ทัวร์ยุโรป,อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส,เที่ยวยุโรป
ทัวร์ยุโรป,อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส,เที่ยวยุโรป
ทัวร์ยุโรป,อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส,เที่ยวยุโรป
ทัวร์ยุโรป,อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส,เที่ยวยุโรป
ทัวร์ยุโรป,อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส,เที่ยวยุโรป
ทัวร์ยุโรป,อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส,เที่ยวยุโรป
ทัวร์ยุโรป,อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส,เที่ยวยุโรป
ทัวร์ยุโรป,อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส,เที่ยวยุโรป
ทัวร์ยุโรป,อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส,เที่ยวยุโรป
ทัวร์ยุโรป,อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส,เที่ยวยุโรป
ทัวร์ยุโรป,อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส,เที่ยวยุโรป
ทัวร์ยุโรป,อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส,เที่ยวยุโรป
ทัวร์ยุโรป,อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส,เที่ยวยุโรป
ทัวร์ยุโรป,อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส,เที่ยวยุโรป
ทัวร์ยุโรป,อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส,เที่ยวยุโรป
ทัวร์ยุโรป,อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส,เที่ยวยุโรป
ทัวร์ยุโรป,อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส,เที่ยวยุโรป
ทัวร์ยุโรป,อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส,เที่ยวยุโรป

SPECIAL GRAZIE TRAVEL

ท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่า บริการที่จริงใจ ใส่ใจดั่งญาติมิตร

TEL : 02-1900-849-50 HOTLINE : 086-3343136

ทัวร์ยุโรป : GG02 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน

ขึ้นเขาจุงฟราวTOP OF EUROPE พักสวิส 2 คืน นั่งรถไฟTGV ขึ้นหอไอเฟล เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์

วันที่ 3 – 11 ก.พ. (วันมาฆบูชา)
วันที่ 14 – 22 ก.พ.
วันที่ 17 – 25 ก.พ.
วันที่ 21 – 29 ก.พ.
วันที่ 2 – 10 มี.ค.
วันที่ 7 – 15 มี.ค.
วันที่ 13 – 21 มี.ค.
วันที่ 16 – 24 มี.ค.
วันที่ 21 – 29 มี.ค.
วันที่ 30 มี.ค. – 7 เม.ย. (วันจักรี)
วันที่ 7 – 15 เม.ย. (วันสงกรานต์)
วันที่ 8 – 16 เม.ย. (วันสงกรานต์)
วันที่ 25 เม.ย. – 3 พ.ค. (วันแรงงาน)
วันที่ 27 เม.ย. – 5 พ.ค. (วันแรงงาน)
วันที่ 11 – 19 พ.ค. (วันพืชมงคล)
วันที่ 25 พ.ค. – 2 มิ.ย.
วันที่ 8 – 16 มิ.ย.
วันที่ 22 – 30 มิ.ย.

ราคาเริ่มต้น77,777
Detail

ทัวร์อังกฤษ : GG26 อังกฤษ 7 วัน 4 คืน

ชมสนามฟุตบอลที่มีเสียงของอังกฤษ เสาหินสโตนเฮ้นจ์ ชมความสวยงามพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน

วันที่ 10 – 16 มีนาคม 2563


ราคาเริ่มต้น49,999
Detail

ทัวร์ยุโรป : GG02(D) ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน

ขึ้นหอไอเฟล เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ นั่งรถไฟTGV ขึ้นเขาจุงฟราวTOP OF EUROPE พักสวิส 2 คืน

วันที่ 7 – 16 เมษาน 2563 (วันสงกรานต์)

ราคาเริ่มต้น95,900
Detail

ทัวร์ยุโรป : GG09 แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน

ขึ้นเขาเมทเธอร์ฮอร์นและเขาจุงเฟรา นั่งรถไฟสายโรแมนติก เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส และ กลาเซียร์เอ็กซเพรส

วันที่ 10 – 18 ก.พ. (ชดเชยวันมาฆบูชา)
วันที่ 22 ก.พ. – 1 มี.ค.
วันที่ 9 – 17 มี.ค.
วันที่ 26 มี.ค. – 3 เม.ย.
วันที่ 4 – 12 เม.ย. (วันจักรี+วันสงกรานต์)
วันที่ 5 – 13 เม.ย. (วันจักรี+วันสงกรานต์)
วันที่ 10 – 18 เม.ย. (วันสงกรานต์)
วันที่ 26 เม.ย. – 4 พ.ค. (วันแรงงาน)
วันที่ 30 เม.ย. – 8 พ.ค. (วันแรงงาน)

ราคาเริ่มต้น82,900
Detail

ทัวร์ยุโรป : GG02 (B) อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน

ขึ้นเขาจุงฟราวTOP OF EUROPE พักสวิส 2 คืน นั่งรถไฟTGV ขึ้นหอไอเฟล เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์

วันที่ 7 – 15 มีนาคม 2563

ราคาเริ่มต้น79,999
Detail

ทัวร์ยุโรป : GG02 (TG) อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน

ขึ้นเขาจุงฟราวTOP OF EUROPE พักสวิส 2 คืน นั่งรถไฟTGV ขึ้นหอไอเฟล เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์

วันที่ 17 – 26 พ.ค.
วันที่ 31 พ.ค –9 มิ.ย.(วันเฉลิมฯพระราชินี)
วันที่ 14 – 23 มิ.ย.

ราคาเริ่มต้น85,555
Detail

ทัวร์ยุโรป : GG07 เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก ฝรั่งเศส 8 วัน

ชม ดอกทิวลิป ณ สวนเคอเค่นฮอฟ จัดเพียงปีละ 1 ครั้ง ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์

วันที่ 22 – 29 มี.ค.
วันที่ 19 – 26 เม.ย.
วันที่ 26 เม.ย. – 3 พ.ค. (วันแรงงาน)
วันที่ 30 เม.ย. – 7 พ.ค. (วันแรงงาน)
วันที่ 3–10 พ.ค.(ฉัตรมงคล+วันวิสาขบูชา)

ราคาเริ่มต้น58,888
Detail

ทัวร์ยุโรป : GG21 แกรนด์อิตาลี เหนือจรดใต้ 8 วัน 5 คืน

เที่ยวครบสูตร ท่องเหนือจรดใต้

วันที่ 9 – 16 ก.พ. (ชดเชยวันมาฆบูชา)
วันที่ 16 – 23 ก.พ.
วันที่ 8 – 15 มี.ค.
วันที่ 15 – 22 มี.ค.
วันที่ 22 – 29 มี.ค.
วันที่ 19 – 26 เม.ย.
วันที่ 10 – 17 พ.ค.
วันที่ 24 – 31 พ.ค.


ราคาเริ่มต้น49,999
Detail

ทัวร์ยุโรป : GG12 เยอรมนี เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน

ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่ เข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ เที่ยวทะเลสาบฮัลล์ทัทท์

วันที่ 1 – 9 ก.พ. (วันมาฆบูชา)
วันที่ 8 – 16 ก.พ. (วันมาฆบูชา)
วันที่ 15 – 23 ก.พ.
วันที่ 29 ก.พ. – 8 มี.ค.
วันที่ 7 – 15 มี.ค.
วันที่ 14 – 22 มี.ค.
วันที่ 21 – 29 มี.ค.
วันที่ 28 มี.ค. – 5 เม.ย.
วันที่ 9 – 17 เม.ย. (วันสงกรานต์)
วันที่ 10 – 18 เม.ย. (วันสงกรานต์)
วันที่ 11 – 19 เม.ย. (วันสงกรานต์)
วันที่ 12 – 20 เม.ย. (วันสงกรานต์)
วันที่ 25 เม.ย. – 3 พ.ค. (วันแรงงาน)
วันที่ 16 – 24 พ.ค.
วันที่ 30 พ.ค.–7 มิ.ย.(วันเฉลิมฯพระราชินี)
วันที่ 13 – 21 มิ.ย.
วันที่ 20 – 28 มิ.ย.

ราคาเริ่มต้น59,999
Detail

ทัวร์ยุโรป : GG19 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน

เที่ยวเมืองฮัลลัทัทท์ เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ขึ้นเขาจุงเฟรา

วันที่ 9 – 16 ก.พ. (ชดเชยวันมาฆบูชา)
วันที่ 15 – 22 มี.ค.
วันที่ 27 เม.ย. – 4 พ.ค. (วันแรงงาน)

ราคาเริ่มต้น63,555
Detail

ทัวร์ยุโรป : GG12 (B) เยอรมนี เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน

ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่ เข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ เที่ยวทะเลสาบฮัลล์ทัทท์

วันที่ 6 – 15 เม.ย. (วันสงกรานต์)
วันที่ 7 – 16 เม.ย. (วันสงกรานต์)

ราคาเริ่มต้น79,999
Detail

ทัวร์ยุโรป : GG11 อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน

เที่ยวทะเลสาบฮลล์ทัทท์เมืองมรดกโลก ปราสาทนอยชวานสไตน์ ขึ้นเขาจุงเฟรา

วันที่ 10 – 18 ก.พ. (ชดเชยวันมาฆบูชา)
วันที่ 22 ก.พ. – 1 มี.ค.
วันที่ 9 – 17 มี.ค.
วันที่ 26 มี.ค. – 3 เม.ย.
วันที่ 4 – 12 เม.ย. (วันจักรี+วันสงกรานต์)
วันที่ 5 – 13 เม.ย. (วันจักรี+วันสงกรานต์)
วันที่ 10 – 18 เม.ย. (วันสงกรานต์)
วันที่ 26 เม.ย. – 4 พ.ค. (วันแรงงาน)
วันที่ 30 เม.ย. – 8 พ.ค. (วันแรงงาน)

ราคาเริ่มต้น75,555
Detail

ทัวร์ยุโรป : GG15 (TG) เยอรมนี ออสเตรีย สวิต ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน

เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์

วันที่ 15 – 22 มีนาคม 2563

ราคาเริ่มต้น69,555
Detail

ทัวร์ยุโรป : GG18 รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน

พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ พระราชวังที่วิจิตรงดงามอลังการยิ่งของรัสเซีย

วันที่ 7 – 14 ก.พ. (วันมาฆบูชา)
วันที่ 21 – 28 ก.พ.
วันที่ 6 – 13 มี.ค.
วันที่ 18 – 25 มี.ค.

ราคาเริ่มต้น53,500
Detail

ทัวร์ยุโรป : GG07(A) เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลยี่ยม 7 วัน

ชม ดอกทิวลิป ณ สวนเคอเค่นฮอฟ จัดเพียงปีละ 1 ครั้ง ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น หมู่บ้านในฝันสุดโรแมนติก

วันที่ 26 เม.ย. – 2 พ.ค. (วันแรงงาน)

ราคาเริ่มต้น59,999
Detail

ทัวร์ยุโรป : GG25 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมัน 9 วัน

ขึ้นเขาจุงเฟรา Top of Europe เที่ยวทะเลสาบฮัลล์ทัทท์ ชมวังหลังคาทองคำ

วันที่ 3 – 11 ก.พ. (วันมาฆบูชา)
วันที่ 14 – 22 ก.พ.
วันที่ 17 – 25 ก.พ.
วันที่ 21 – 29 ก.พ.
วันที่ 2 – 10 มี.ค.
วันที่ 7 – 15 มี.ค.
วันที่ 13 – 21 มี.ค.
วันที่ 16 – 24 มี.ค.
วันที่ 21 – 29 มี.ค.
วันที่ 30 มี.ค. – 7 เม.ย. (วันจักรี)
วันที่ 27 เม.ย. – 5 พ.ค. (วันแรงงาน)
วันที่ 11 – 19 พ.ค. (วันพืชมงคล)
วันที่ 25 พ.ค. – 2 มิ.ย.
วันที่ 8 – 16 มิ.ย.
วันที่ 22 – 30 มิ.ย

ราคาเริ่มต้น73,999
Detail

ถ้าพูดถึงทวีปยุโรปเราจะนึกถึงดินแดนที่สวยงามอบอวลไปด้วยความโรแมนติก จึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมคู่รักหลายคู่จึงเลือกมาทัวร์ยุโรปถ้ามีแพลนต้องมาท่องเที่ยวต่างประเทศหรือแม้แต่การมาฮันนีมูน เพราะที่นี่มีสถานที่ที่ดูมีมนต์ขลังเหมาะสำหรับคู่รักที่ต้องการมาดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์นั่นเองค่ะ และถ้าคุณมีโอกาสได้มาทัวร์ยุโรปสถานที่ที่คุณไม่ควรพลาดก็อย่างเช่น กรุงปราก สาธารณรัฐเซ็ก ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวติดอับดับ 1 ใน 10 ของโลก โดยเฉพาะ “ปราสาทแห่งกรุงปราก” ถ้าใครมาทัวร์ยุโรปและไม่ได้แวะมาชมความงามที่สวยดั่งดินแดนในเทพนิยายกันแล้วล่ะก็ จะเหมือนมาไม่ถึงกันเลยทีเดียว

จากนั้นมาต่อกันที่ “จัตุรัสเมืองเก่าของปราก” ที่นี่อาคารบ้านเรือนยังคงสภาพเดิมไว้ มองดูสวยคลาสสิคเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหอคอย Old Town Hall Tower จะมีจุดชมวิวด้านบนมองเห็นได้รอบเมือง มาทัวร์ยุโรปกันทั้งทีต้องแวะมาให้ได้นะคะ อีกสถานที่หนึ่งที่สวยไม่แพ้กันนั่นก็คือ “สะพานชาร์ลส” บริเวณสะพานจะมีรูปปั้นสวยงามแปลกตาตั้งอยู่มากกว่า 30 ชิ้น จากนั้นคุณต้องลองไปสัมผัสเมืองเล็กๆ อย่าง “เมืองเชสกี้ครุมลอฟ” ที่ได้รับฉายาว่า Pearl of Renaissance และเมืองแห่งนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกวัฒนธรรมกันอีกด้วย จุดเด่นก็คือภายในเมืองจะมีสถาปัตยกรรมรวมไปถึงศิลปะยุคดั่งเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณ์และรอบเมืองยังถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม นอกจากนี้ถ้าคุณเลือกมาทัวร์ยุโรปกับบริษัท grazietravel กันด้วยล่ะก็ รับรองได้เลยว่าทริปนั้นจะเป็นทัวร์ที่คุณจะรู้สึกประทับใจไม่รู้ลืม

GRAZIE TRAVEL CO.,LTD
Our Service

This is Amazing Travel Agency !

Tour
Hotel
Destination

Popular Destination

This is Amazing Travel Agency !

ทัวร์ยุโรป

Read More
ทัวร์ยุโรป