โตเกียว ทาวเวอร์

img

โตเกียว ทาวเวอร์

  • โตเกียวทาวเวอร์ (Tokyo Tower) มี 9 สถานีโทรทัศน์และ 5 สถานีวิทยุใช้ที่นี่เป็นหอการกระจายสัญญาณ หอคอยโตเกียว หรือ โตเกียวทาวเวอร์ (Tokyo Tower) นี้เป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวมากกว่าศิลปะน่าเบื่อ ๆ ซะอีก รอบ ๆ หอคอยโตเกียว มีต้นช้าปลูกรอบ ๆ และชั้นหนึ่งทำเป็น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (Ocean world ) มีพันธุ์ปลามากกว่า 50,000 ชนิด ชั้น 3 เป็น พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง แสดงเกี่ยวกับความลึกลับของการเดินทางรอบโลก และชั้นที่ 4 เป็นหอศิลป์ (Art Gallery) เราสามารถส่องกล้องที่ทางหอคอยโตเกียวทำขึ้นชมวิวทิวทัศรอบ ๆ เมืองได้อีกด้วย
  • โตเกียวทาวเวอร์ (Tokyo Tower) มีจุดส่องกล้อง 2 จุด คือจุดหลัก สามารถส่องชมวิวได้ไกลกว่า 150 เมตร และจุดพิเศษ จะสามารถส่องได้ไกลกว่า 250 เมตรด้วยเฉพาะอย่างยิ่งจะในช่วงฤดูหนาวสามารถเห็นวิวที่ทัศน์ที่สวยงาม อย่างถูเขาฟูจิที่ปกคุมไปด้วยหิมะ ถูเขา Hakone ภูเขา Tsukuba ได้อีกด้วย
  • หอคอยโตเกียวสามารถสังเกตเห็นได้จากระยะไกล เพราะมีจุดเด่นที่หลอดไฟขนาดใหญ่กว่า 164 ดวง ประดับด้วยสีสันต่าง ๆ ทุกวันนี้หอคอยโตเกียวถูกสร้างมากว่าครึ่งศตวรรษแล้ว เป็นสถานที่แพร่สัญญาณโทรทัศน์ มีการวางแผนสร้างหอคอยสูงที่ ไซตามะ เพื่อแสดงถึงเมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะมีความสูงถึง 500 เมตร และทุกวันนี้บริษัทโทรทัศน์ Nippon เป็นผู้จัดการดูแลหอคอยโตเกียว ไม่ว่าจะเปิดอะไรขึ้นจะมีหอคอยแห่งใหม่ที่ใหญ่กว่าสูงกว่าถึง 700 เมตรก็ตาม แต่เชื่อว่าหอคอยโตเกียวก็ยังเป็นที่รักของคนชาวโตเกียวต่อไป