หมู่บ้านฝรั่งเศส Petite France

img

หมู่บ้านฝรั่งเศส Petite France

  • สำหรับการสร้างหมู่บ้านฝรั่งเศส ลา เปอตีต์นั้นได้รับแรงบันดาลใจจากนวนิยายฝรั่งเศสที่ชื่อว่า “Le Petit Prince” แปลเป็นอังกฤษได้ว่า “The little Prince” ก่อนจะแปลเป็นภาษาไทยอีกทีคือ เจ้าชายน้อยด้วยเหตุนี้หมู่บ้านฝรั่งเศสจึงมีอีกชื่อว่า หมู่บ้านฝรั่งเศสแห่งเจ้าชายน้อยโดยภายในหมู่บ้านจะประกอบไปด้วยอาคารบ้านเรือนที่สร้างขึ้นในแนวโรแมนติกผสมกับกลิ่นไอสไตร์ฝรั่งเศสแบบสดใส บ้านแต่ละหลังจะได้รับการตกแต่งด้วยสีสันที่งดงาม ภายในบ้านบางหลังยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านน้ำหอมขนาดเล็ก มีสวนดอกไม้นานาชนิดที่ออกดอกตามฤดูกาลต่างๆ