SPECIAL GRAZIE TRAVEL

ท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่า บริการที่จริงใจ ใส่ใจดั่งญาติมิตร

TEL : 02-1900-849-50 HOTLINE : 086-3343136

ทัวร์ยุโรป

เยอรมนี เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน เขาซุกสปิตเซ่ เข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ ทะเลสาบฮัลล์

วันที่ 6 – 14 เม.ย. (วันจักรี+สงกรานต์)
วันที่ 7 – 15 เม.ย. (วันสงกรานต์)
วันที่ 9 – 17 เม.ย. (วันสงกรานต์)
วันที่ 13 – 21 เม.ย. (วันสงกรานต์)
วันที่ 27 เม.ย. – 5 พ.ค. (วันแรงงาน)
วันที่ 18 – 26 พ.ค. (วันวิสาขบูชา)
วันที่ 15 – 23 มิ.ย.
วันที่ 14 – 22 ก.ย.
วันที่ 21 – 29 ก.ย.
วันที่ 28 ก.ย. – 6 ต.ค.
วันที่ 5 – 13 ต.ค.
วันที่ 12 – 20 ต.ค. (วันหยุดชดเชย)
วันที่ 19 – 27 ต.ค. (วันปิยมหาราช)
วันที่ 22 – 30 ต.ค. (วันปิยมหาราช)
วันที่ 26 ต.ค. – 3 พ.ย.

ราคาเริ่มต้น62,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน ขึ้นเขาจุงฟราว พักสวิสฯ 2 คืน ขึ้นหอไอเฟล นั่งรถไฟ TGV

วันที่ 20 – 29 เม.ย. 2562


ราคาเริ่มต้น84,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 7 คืน ขึ้นเขาจุงฟราว พักสวิส 2 คืน นั่งรถไฟTGV ขึ้นหอไอเฟล

วันที่ 11 – 19 เม.ย. 2562 (วันสงกรานต์ )


ราคาเริ่มต้น89,900
Detail

ทัวร์ยุโรป

เยอรมัน เบลยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน ชม ดอกทิวลิป ณ สวนเคอเค่นฮอฟ

วันที่ 11 – 18 เม.ย. (วันสงกรานต์)
วันที่ 13 – 20 เม.ย. (วันสงกรานต์)
วันที่ 20 – 27 เมษายน

ราคาเริ่มต้น65,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน ขึ้น 2 เขา เขาเมทเธอร์ฮอร์นและเขาจุงเฟรา

วันที่ 11 – 19 เม.ย. (เทศกาลสงกรานต์)
วันที่ 13 – 21 เม.ย.(เทศกาลสงกรานต์)

ราคาเริ่มต้น82,888
Detail

ทัวร์ยุโรป

เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน

วันที่ 11 – 18 พ.ค. (วันวิสาขบูชา)
วันที่ 25 พ.ค. – 1 มิ.ย.
วันที่ 8 – 15 มิ.ย.
วันที่22 – 29 มิ.ย.

ราคาเริ่มต้น72,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน ขึ้นเขาจุงฟราว พักสวิส 2 คืน นั่งรถไฟTGV ขึ้นหอไอเฟล

วันที่ 5 – 13 เม.ย. (วันจักรี)
วันที่ 7 – 15 เม.ย. (วันจักรี+วันสงกรานต์)
วันที่ 9 – 17 เม.ย.(วันสงกรานต์)
วันที่ 10 – 18 เม.ย.(วันสงกรานต์)
วันที่ 26 เม.ย. – 4 พ.ค. (วันแรงงาน)
วันที่ 18 – 26 พ.ค. (วันวิสาขบูชา)
วันที่ 8 – 16 มิ.ย.
วันที่ 21 – 29 ก.ย.
วันที่ 28 ก.ย. – 6 ต.ค.
วันที่ 5 – 13 ต.ค.
วันที่ 19 – 27 ต.ค. (วันปิยมหาราช)
วันที่ 22 – 30 ต.ค. (วันปิยมหาราช)
วันที่ 26 ต.ค. – 3 พ.ย.


ราคาเริ่มต้น79,999
Detail

ทัวร์ยุโรป

ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี 10 วัน เขาจุงฟราว พักสวิส 2 คืน ขึ้นหอไอเฟล เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ นั่งรถไฟTGV

วันที่ 6 – 15 เม.ย. (วันจักรี+วันสงกรานต์)
วันที่ 7 – 16 เม.ย. (วันจักรี+วันสงกรานต์)
วันที่ 13 – 22 เม.ย. (วันสงกรานต์)

ราคาเริ่มต้น99,900
Detail

ทัวร์ยุโรป

อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน เที่ยวเมืองอัลล์ทัทท์ เข้าปราเสาทนอย ขึ้นเขาจุงฟราว

วันที่ 11 – 19 เม.ย. (วันสงกรานต์ )
วันที่ 13 – 21 เม.ย. (วันสงกรานต์ )

ราคาเริ่มต้น69,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน เข้าชม 2 ปราสาท + ขึ้นเขาจุงฟราว

วันที่ 8 – 15 เม.ย. (วันสงกรานต์)
วันที่ 12 – 19 เม.ย. (วันสงกรานต์)
วันที่ 20 – 27 เมษายน

ราคาเริ่มต้น73,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน ขึ้น 2 เขา เขาเมทเธอร์ฮอร์นและเขาจุงเฟรา นั่งรถไฟสายโรแมนติก

วันที่ 1 – 9 พ.ค. (วันแรงงาน)
วันที่ 15 – 23 พ.ค. (วันวิสาขบูชา)

ราคาเริ่มต้น84,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน ขึ้นเขาจุงฟราว Top of Europe

วันที่ 24 – 30 พฤษภาคม 2562

ราคาเริ่มต้น59,888
Detail