SPECIAL GRAZIE TRAVEL

ท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่า บริการที่จริงใจ ใส่ใจดั่งญาติมิตร

TEL : 02-1900-849-50 HOTLINE : 086-3343136

ทัวร์ยุโรป

ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่ เข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ เที่ยวทะเลสาบฮัลล์ทัทท์

วันที่ 4 – 12 ธ.ค. (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ)
วันที่ 8 – 16 ธ.ค. (วันรัฐธรรมนูญ)
วันที่ 11 – 19 ม.ค.
วันที่ 18 – 26 ม.ค.
วันที่ 25 ม.ค. – 2 ก.พ.
วันที่ 1 – 9 ก.พ. (วันมาฆบูชา)
วันที่ 8 – 16 ก.พ. (วันมาฆบูชา)
วันที่ 15 – 23 ก.พ.
วันที่ 29 ก.พ. – 8 มี.ค.
วันที่ 7 – 15 มี.ค.
วันที่ 14 – 22 มี.ค.
วันที่ 21 – 29 มี.ค.
วันที่ 28 มี.ค. – 5 เม.ย.
วันที่ 25 เม.ย. – 3 พ.ค. (วันแรงงาน)
วันที่ 16 – 24 พ.ค.
วันที่ 30 พ.ค.–7 มิ.ย.(วันเฉลิมฯพระราชินี)
วันที่ 13 – 21 มิ.ย.
วันที่ 20 – 28 มิ.ย.


ราคาเริ่มต้น59,999
Detail

ทัวร์ยุโรป

ขึ้นเขาจุงฟราว พักสวิสฯ 2 คืน ขึ้นหอไอเฟล นั่งรถไฟ TGV

วันที่ 3 – 12 ธ.ค. (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ)

ราคาเริ่มต้น87,900
Detail

ทัวร์ยุโรป

ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่ เข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ เที่ยวทะเลสาบฮัลล์ทัทท์

วันที่ 24 ธ.ค. – 1 ม.ค.(คริสต์มาส+ปีใหม่)
วันที่ 28 ธ.ค. – 5 ม.ค. ( วันปีใหม่ )

ราคาเริ่มต้น73,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

เที่ยวทะเลสาบฮลล์ทัทท์เมืองมรดกโลก ปราสาทนอยชวานสไตน์ ขึ้นเขาจุงเฟรา

วันที่ 25 ธ.ค. – 2 ม.ค.(คริสต์มาส+ปีใหม่)
วันที่ 28 ธ.ค. – 5 ม.ค. (วันปีใหม่)
วันที่ 16 – 24 ม.ค.
วันที่ 23 – 31 ม.ค.
วันที่ 10 – 18 ก.พ. (ชดเชยวันมาฆบูชา)
วันที่ 22 ก.พ. – 1 มี.ค.
วันที่ 9 – 17 มี.ค.
วันที่ 26 มี.ค. – 3 เม.ย.

ราคาเริ่มต้น75,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

ขึ้นเขาเมทเธอร์ฮอร์นและเขาจุงเฟรา นั่งรถไฟสายโรแมนติก เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส และ กลาเซียร์เอ็กซเพรส

วันที่ 22 – 30 ธ.ค. (วันคริสต์มาส)
วันที่ 29 ธ.ค. – 6 ม.ค. (วันปีใหม่)
วันที่ 16 – 24 ม.ค.
วันที่ 23 – 31 ม.ค.
วันที่ 10 – 18 ก.พ. (ชดเชยวันมาฆบูชา)
วันที่ 22 ก.พ. – 1 มี.ค.
วันที่ 9 – 17 มี.ค.
วันที่ 26 มี.ค. – 3 เม.ย.

ราคาเริ่มต้น82,900
Detail

ทัวร์ยุโรป

ขึ้นเขาทิตลิส นั่ง กระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ ชมทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์บนกระเช้าที่หมุนได้ 360 องศา

วันที่ 8 – 15 ธ.ค. (วันหยุดรัฐธรรมนูญ)

ราคาเริ่มต้น55,999
Detail

ทัวร์ยุโรป

พักบน เรือสำราญ SCANDINAVIAN

วันที่ 3 – 10 ธ.ค. (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ)

ราคาเริ่มต้น63,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

แหลมโรก้า จุดตะวันตกสุดของโปรตุเกสและของทวีปยุโรป

วันที่ 4 – 11 ธ.ค. (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ)

ราคาเริ่มต้น57,900
Detail

ทัวร์ยุโรป

ขึ้นเขาจุงฟราวTOP OF EUROPE พักสวิส 2 คืน นั่งรถไฟTGV ขึ้นหอไอเฟล เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์

วันที่ 6 – 14 ธ.ค. (วันรัฐธรรมนูญ)
วันที่ 23 – 31 ธ.ค. (วันคริสต์มาส+ปีใหม่)
วันที่ 27 ธ.ค. – 4 ม.ค. (วันปีใหม่)
วันที่ 18 – 26 ม.ค.
วันที่ 20 – 28 ม.ค.
วันที่ 3 – 11 ก.พ. (วันมาฆบูชา)
วันที่ 14 – 22 ก.พ.
วันที่ 17 – 25 ก.พ.
วันที่ 21 – 29 ก.พ.
วันที่ 2 – 10 มี.ค.
วันที่ 7 – 15 มี.ค.
วันที่ 13 – 21 มี.ค.
วันที่ 16 – 24 มี.ค.
วันที่ 21 – 29 มี.ค.
วันที่ 30 มี.ค. – 7 เม.ย. (วันจักรี)
วันที่ 27 เม.ย. – 5 พ.ค. (วันแรงงาน)
วันที่ 11 – 19 พ.ค. (วันพืชมงคล)
วันที่ 25 พ.ค. – 2 มิ.ย.
วันที่ 8 – 16 มิ.ย.
วันที่ 22 – 30 มิ.ย.

ราคาเริ่มต้น77,777
Detail

ทัวร์ยุโรป

เที่ยวเมืองฮัลลัทัทท์ เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ขึ้นเขาจุงเฟรา

วันที่ 7 – 14 ธ.ค. (วันรัฐธรรมนูญ)

ราคาเริ่มต้น65,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

ขึ้นหอไอเฟล เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ นั่งรถไฟTGV ขึ้นเขาจุงฟราวTOP OF EUROPE พักสวิส 2 คืน

วันที่ 28 ธ.ค. – 6 ม.ค. (เทศกาลปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น95,900
Detail

ทัวร์ยุโรป

ขึ้นเขาจุงเฟรา Top of Europe เที่ยวทะเลสาบฮัลล์ทัทท์ ชมวังหลังคาทองคำ

วันที่ 27 ธ.ค. – 4 ม.ค. (วันปีใหม่)
วันที่ 18 – 26 ม.ค.
วันที่ 20 – 28 ม.ค.
วันที่ 3 – 11 ก.พ. (วันมาฆบูชา)
วันที่ 14 – 22 ก.พ.
วันที่ 17 – 25 ก.พ.
วันที่ 21 – 29 ก.พ.
วันที่ 2 – 10 มี.ค.
วันที่ 7 – 15 มี.ค.
วันที่ 13 – 21 มี.ค.
วันที่ 16 – 24 มี.ค.
วันที่ 21 – 29 มี.ค.
วันที่ 30 มี.ค. – 7 เม.ย. (วันจักรี)
วันที่ 27 เม.ย. – 5 พ.ค. (วันแรงงาน)
วันที่ 11 – 19 พ.ค. (วันพืชมงคล)
วันที่ 25 พ.ค. – 2 มิ.ย.
วันที่ 8 – 16 มิ.ย.
วันที่ 22 – 30 มิ.ย

ราคาเริ่มต้น73,999
Detail

ทัวร์ยุโรป

เที่ยวครบสูตร ท่องเหนือจรดใต้

วันที่ 8 – 15 ธ.ค. (วันหยุดรัฐธรรมนูญ)
วันที่ 30 ธ.ค. – 6 ม.ค. (เทศกาลปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น49,999
Detail

ทัวร์ยุโรป

เขาโดโลไมต์ ยอดเขาเซเชด้า ยอดเขาเลื่องชื่อที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาเยือน

วันที่ 8 – 15 ธ.ค. (วันหยุดรัฐธรรมนูญ)

ราคาเริ่มต้น57,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ พระราชวังที่วิจิตรงดงามอลังการยิ่งของรัสเซีย

วันที่ 24 พ.ย. – 1 ธ.ค.
วันที่ 3 – 10 ธ.ค. (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ)
วันที่ 31 ธ.ค. – 7 ม.ค. (เทศกาลปีใหม่)
วันที่ 17 – 24 ม.ค.
วันที่ 24 – 31 ม.ค.
วันที่ 7 – 14 ก.พ. (วันมาฆบูชา)
วันที่ 21 – 28 ก.พ.
วันที่ 6 – 13 มี.ค.
วันที่ 18 – 25 มี.ค.

ราคาเริ่มต้น53,500
Detail

ทัวร์ยุโรป

เที่ยวหมู่บ้าน ชิงเคว เตเร่ หมู่บ้านชาวประมงที่สวยที่สุดในโลก

วันที่ 8 – 15 ธ.ค. (วันหยุดรัฐธรรมนูญ)

ราคาเริ่มต้น56,999
Detail