SPECIAL GRAZIE TRAVEL

ท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่า บริการที่จริงใจ ใส่ใจดั่งญาติมิตร

TEL : 02-1900-849-50 HOTLINE : 086-3343136

ทัวร์ยุโรป

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน ขึ้นเขาจุงฟราว พักสวิส 2 คืน นั่งรถไฟTGV ขึ้นหอไอเฟล

วันที่ 5 – 13 ธ.ค. (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ)
วันที่ 23 – 31 ธ.ค.(วันคริสต์มาส)
วันที่ 27 ธ.ค. – 4 ม.ค. 62 (เทศกาลปีใหม่)
วันที่ 30 ธ.ค. – 7 ม.ค. 62 (เทศกาลปีใหม่)
วันที่ 26 ม.ค. – 3 ก.พ. 62
วันที่ 7 – 15 ก.พ. 62
วันที่ 14 – 22 ก.พ. 62
วันที่ 2 – 10 มี.ค. 62
วันที่ 13 – 21 มี.ค. 62
วันที่ 16 – 24 มี.ค. 62
วันที่ 23 – 31 มี.ค. 62
วันที่ 28 มี.ค. – 5 เม.ย. 62
วันที่ 29 มี.ค. – 6 เม.ย. 62
วันที่ 30 มี.ค. – 7 เม.ย. 62

ราคาเริ่มต้น79,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่ เข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ เที่ยวทะเลสาบฮัลล์ทัทท์

วันที่ 1 – 9 ธ.ค. (วันพ่อแห่งชาติ)
วันที่ 22 – 30 ธ.ค. (วันคริสต์มาส)
ราคาเริ่มต้น67,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี 9 วัน ขึ้นเขาจุงฟราว พักสวิส 2 คืน ขึ้นหอไอเฟล เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ นั่งรถไฟTGV

วันที่ 25 ธ.ค. – 2 ม.ค. (วันคริสต์มาส)

ราคาเริ่มต้น92,900
Detail

ทัวร์ยุโรป

เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน เข้าปราสาทโฮเฮนชวานเกา + ขึ้นเขาจุงฟราว

วันที่ 29 ธ.ค. – 5 ม.ค. (วันหยุดปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น79,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน ขึ้นเขาจุงฟราว พักสวิสฯ 2 คืน ขึ้นหอไอเฟล นั่งรถไฟ TGV

วันที่ 7 – 16 ก.พ. 2562 (วันวาเลนไทน์)
วันที่ 9 – 18 ก.พ. 2562 (วันหยุดมาฆบูชา)
วันที่ 21 – 30 มี.ค. 2562
วันที่ 20 – 29 เม.ย. 2562

ราคาเริ่มต้น84,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

เยอรมนี เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน เขาซุกสปิตเซ่ เข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ ทะเลสาบฮัลล์

วันที่ 27 ธ.ค. – 4 ม.ค.62 (เทศกาลปีใหม่)
วันที่ 29 ธ.ค. – 6 ม.ค. 62 (เทศกาลปีใหม่)
วันที่ 14 – 22 ม.ค. 62
วันที่ 24 ม.ค. – 1 ก.พ. 62
วันที่ 9 – 17 ก.พ. 62
วันที่ 16 – 24 ก.พ. 62
วันที่ 7 – 15 มี.ค. 62
วันที่ 9 – 17 มี.ค. 62
วันที่ 23 – 31 มี.ค. 62
วันที่ 28 มี.ค. – 5 เม.ย. 62
วันที่ 30 มี.ค. – 7 เม.ย. 62ราคาเริ่มต้น62,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน เข้าชม 2 ปราสาท + ขึ้นเขาจุงฟราว

วันที่ 4 – 11 ธ.ค.(วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ)
วันที่ 30 ธ.ค. – 6 ม.ค. 62 (เทศกาลปีใหม่)
วันที่ 21 – 28 มี.ค. 2562
วันที่ 24 – 31 มี.ค. 2562
วันที่ 28 มี.ค. – 4 เม.ย. 2562
วันที่ 30 มี.ค. – 6 เม.ย. 2562 (วันจักรี)

ราคาเริ่มต้น66,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

เยอรมัน เบลยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน พิเศษ!! ล่องเรือ 3 แม่น้ำหลักของทวีปยุโรป

วันที่ 30 ธ.ค. – 6 ม.ค. (วันหยุดปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น71,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่ เข้าโฮเฮนชวานเกา เที่ยวทะเลสาบฮัลล์ทัทท์

วันที่ 30 ธ.ค. – 7 ม.ค. (วันหยุดปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น79,900
Detail