SPECIAL GRAZIE TRAVEL

ท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่า บริการที่จริงใจ ใส่ใจดั่งญาติมิตร

TEL : 02-1900-849-50 HOTLINE : 086-3343136

ทัวร์ยุโรป

เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน เข้าชม 2 ปราสาท + ขึ้นเขาจุงฟราว

วันที่ 9 – 16 ต.ค.
วันที่ 4 – 11 ธ.ค. (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ)
วันที่ 29 ธ.ค. – 5 ม.ค. 62 (เทศกาลปีใหม่)
วันที่ 30 ธ.ค. – 6 ม.ค. 62 (เทศกาลปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น69,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี 9 วัน ขึ้นเขาจุงฟราว พักสวิส 2 คืน ขึ้นหอไอเฟล เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ นั่งรถไฟTGV

วันที่ 13 – 21 ต.ค. (วันหยุดชดเชย)
วันที่ 8 – 16 ธ.ค. (วันรัฐธรรมนูญ)
วันที่ 22 – 30 ธ.ค. (วันคริสต์มาส)
วันที่ 25 ธ.ค. – 2 ม.ค. (วัคริสต์มาส)
วันที่ 27 ธ.ค. – 4 ม.ค. (วันหยุดปีใหม่)
วันที่ 30 ธ.ค. – 7 ม.ค. (วันหยุดปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น83,900
Detail

ทัวร์ยุโรป

อิตาลี 8 วัน 5 คืน อาณาจักรแห่งโรมัน

วันที่ 11 – 18 ต.ค. (วันหยุดชดเชย)

ราคาเริ่มต้น57,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

อิตาลี ฝรั่งเศสตอนใต้ 8 วัน เที่ยว ชิงเคว เตเร่ หมู่บ้านชาวประมงที่สวยที่สุดในโลก

วันที่ 11 – 18 ต.ค. (วันหยุดชดเชย)

ราคาเริ่มต้น65,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

เยอรมนี เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน เขาซุกสปิตเซ่ เข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ เที่ยวทะเลสาบฮัลล์

วันที่ 23 – 31 ต.ค. (วันปิยมหาราช)
วันที่ 27 ธ.ค. – 4 ม.ค.62 (เทศกาลปีใหม่)
วันที่ 29 ธ.ค. – 6 ม.ค. 62 (เทศกาลปีใหม่)
วันที่ 14 – 22 ม.ค. 62
วันที่ 24 ม.ค. – 1 ก.พ. 62
วันที่ 7 – 15 ก.พ. 62
วันที่ 9 – 17 ก.พ. 62
วันที่ 16 – 24 ก.พ. 62
วันที่ 7 – 15 มี.ค. 62
วันที่ 9 – 17 มี.ค. 62
วันที่ 21 – 29 มี.ค. 62
วันที่ 23 – 31 มี.ค. 62
วันที่ 28 มี.ค. – 5 เม.ย. 62
วันที่ 30 มี.ค. – 7 เม.ย. 62

ราคาเริ่มต้น62,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน เที่ยวเมืองอัลล์ทัทท์ เข้าปราเสาทนอย ขึ้นเขาจุงฟราว

วันที่ 20 – 28 ต.ค (วันปิยมหาราช)

ราคาเริ่มต้น77,777
Detail

ทัวร์ยุโรป

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน ขึ้นเขาจุงฟราว พักสวิส 2 คืน นั่งรถไฟTGV ขึ้นหอไอเฟล

วันที่ 20 – 28 ต.ค. (วันปิยมหาราช)

ราคาเริ่มต้น85,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน

วันที่ 11 – 18 ต.ค. (วันหยุดชดเชย)

ราคาเริ่มต้น61,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่ เข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ เที่ยวทะเลสาบฮัลล์ทัทท์

วันที่ 17 – 25 พ.ย.
วันที่ 29 พ.ย. – 7 ธ.ค. (วันพ่อแห่งชาติ)
วันที่ 1 – 9 ธ.ค. (วันพ่อแห่งชาติ)
วันที่ 8 – 16 ธ.ค. (วันรัฐธรรมนูญ)
วันที่ 22 – 30 ธ.ค. (วันคริสต์มาส)
วันที่ 30 ธ.ค. – 7 ม.ค. (วันหยุดปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น63,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน ขึ้นเขาจุงฟราว พักสวิส 2 คืน นั่งรถไฟTGV ขึ้นหอไอเฟล

วันที่ 23 – 31 ต.ค. (วันปิยมหาราช)
วันที่ 3 – 11 พ.ย.
วันที่ 17 – 25 พ.ย.
วันที่ 1 – 9 ธ.ค. ( วันพ่อแห่งชาติ )
วันที่ 5 – 13 ธ.ค. (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ)
วันที่ 23 – 31 ธ.ค.(วันคริสต์มาส)
วันที่ 27 ธ.ค. – 4 ม.ค. 62 (เทศกาลปีใหม่)
วันที่ 30 ธ.ค. – 7 ม.ค. 62 (เทศกาลปีใหม่)
วันที่ 26 ม.ค. – 3 ก.พ. 62
วันที่ 7 – 15 ก.พ. 62
วันที่ 14 – 22 ก.พ. 62
วันที่ 2 – 10 มี.ค. 62
วันที่ 13 – 21 มี.ค. 62
วันที่ 16 – 24 มี.ค. 62
วันที่ 23 – 31 มี.ค. 62
วันที่ 28 มี.ค. – 5 เม.ย. 62
วันที่ 29 มี.ค. – 6 เม.ย. 62
วันที่ 30 มี.ค. – 7 เม.ย. 62

ราคาเริ่มต้น76,555
Detail