SPECIAL GRAZIE TRAVEL

ท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่า บริการที่จริงใจ ใส่ใจดั่งญาติมิตร

TEL : 02-1900-849-50 HOTLINE : 086-3343136

ทัวร์ยุโรป

เยอรมนี เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน เขาซุกสปิตเซ่ เข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ ทะเลสาบฮัลล์

วันที่ 9 – 17 ก.พ. 62
วันที่ 16 – 24 ก.พ. 62 (วันมาฆบูชา)
วันที่ 9 – 17 มี.ค. 62
วันที่ 23 – 31 มี.ค. 62
วันที่ 30 มี.ค. – 7 เม.ย. (วันจักรี)
วันที่ 6 – 14 เม.ย. (วันจักรี+วันสงกรานต์)
วันที่ 9 – 17 เม.ย. (วันสงกรานต์)
วันที่ 13 – 21 เม.ย. (วันสงกรานต์)
วันที่ 27 เม.ย. – 5 พ.ค. (วันแรงงาน)
ราคาเริ่มต้น62,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน ขึ้นเขาจุงฟราว พักสวิสฯ 2 คืน ขึ้นหอไอเฟล นั่งรถไฟ TGV

วันที่ 9 – 18 ก.พ. 2562 (วันหยุดมาฆบูชา)
วันที่ 21 – 30 มี.ค. 2562
วันที่ 20 – 29 เม.ย. 2562

ราคาเริ่มต้น84,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 7 คืน ขึ้นเขาจุงฟราว พักสวิส 2 คืน นั่งรถไฟTGV ขึ้นหอไอเฟล

วันที่ 11 – 19 เม.ย. 2562 (วันสงกรานต์ )ราคาเริ่มต้น89,900
Detail

ทัวร์ยุโรป

เยอรมัน เบลยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน ชม ดอกทิวลิป ณ สวนเคอเค่นฮอฟ

วันที่ 21 – 28 มี.ค.
วันที่ 24 – 31 มี.ค.
วันที่ 30 มี.ค. – 6 เม.ย. (วันจักรี)
วันที่ 8 – 15 เม.ย. (วันสงกรานต์)
วันที่ 11 – 18 เม.ย. (วันสงกรานต์)
วันที่ 13 – 20 เม.ย. (วันสงกรานต์)
วันที่ 20 – 27 เมษายน

ราคาเริ่มต้น59,999
Detail

ทัวร์ยุโรป

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน ขึ้น 2 เขา เขาเมทเธอร์ฮอร์นและเขาจุงเฟรา

วันที่ 23 ก.พ. – 3 มี.ค.
วันที่ 19 – 27 มี.ค.
วันที่ 11 – 19 เม.ย. (เทศกาลสงกรานต์)
วันที่ 13 – 21 เม.ย.(เทศกาลสงกรานต์)

ราคาเริ่มต้น82,888
Detail

ทัวร์ยุโรป

อิตาลี ตอนเหนือ 8 วัน อาณาจักรแห่งโรมัน

วันที่ 3 – 10 มี.ค.
วันที่ 16 – 23 มี.ค.
วันที่ 21 – 28 มี.ค.
วันที่ 25 มี.ค. – 1 เม.ย.

ราคาเริ่มต้น49,999
Detail

ทัวร์ยุโรป

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน ขึ้นเขาจุงฟราว พักสวิส 2 คืน นั่งรถไฟTGV ขึ้นหอไอเฟล

วันที่ 7 – 15 ก.พ. 62
วันที่ 14 – 22 ก.พ. 62
วันที่ 2 – 10 มี.ค. 62
วันที่ 16 – 24 มี.ค. 62
วันที่ 23 – 31 มี.ค. 62
วันที่ 28 มี.ค. – 5 เม.ย. 62
วันที่ 29 มี.ค. – 6 เม.ย. 62
วันที่ 30 มี.ค. – 7 เม.ย. 62
วันที่ 5 – 13 เม.ย. (วันจักรี)
วันที่ 7 – 15 เม.ย. (วันจักรี+วันสงกรานต์)
วันที่ 9 – 17 เม.ย.(วันสงกรานต์)
วันที่ 10 – 18 เม.ย.(วันสงกรานต์)
วันที่ 26 เม.ย. – 4 พ.ค. (วันแรงงาน)

ราคาเริ่มต้น79,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี 10 วัน เขาจุงฟราว พักสวิส 2 คืน ขึ้นหอไอเฟล เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ นั่งรถไฟTGV

วันที่ 6 – 15 เม.ย. (วันจักรี+วันสงกรานต์)
วันที่ 7 – 16 เม.ย. (วันจักรี+วันสงกรานต์)
วันที่ 13 – 22 เม.ย. (วันสงกรานต์)

ราคาเริ่มต้น99,900
Detail

ทัวร์ยุโรป

อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน เที่ยวเมืองอัลล์ทัทท์ เข้าปราเสาทนอย ขึ้นเขาจุงฟราว

วันที่ 23 ก.พ. – 3 มี.ค.
วันที่ 19 – 27 มี.ค.
วันที่ 11 – 19 เม.ย. (วันสงกรานต์ )
วันที่ 13 – 21 เม.ย. (วันสงกรานต์ )

ราคาเริ่มต้น69,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน เข้าชม 2 ปราสาท + ขึ้นเขาจุงฟราว

วันที่ 21 – 28 มี.ค.
วันที่ 24 – 31 มี.ค.
วันที่ 30 มี.ค. – 6 เม.ย. (วันจักรี)
วันที่ 8 – 15 เม.ย. (วันสงกรานต์)
วันที่ 11 – 18 เม.ย. (วันสงกรานต์)
วันที่ 13 – 20 เม.ย. (วันสงกรานต์)
วันที่ 20 – 27 เมษายน

ราคาเริ่มต้น66,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน ขึ้น 2 เขา เขาเมทเธอร์ฮอร์นและเขาจุงเฟรา นั่งรถไฟสายโรแมนติก

วันที่ 8 – 16 มี.ค. 2562
วันที่ 1 – 9 พ.ค. (วันแรงงาน)
วันที่ 15 – 23 พ.ค. (วันวิสาขบูชา)

ราคาเริ่มต้น84,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน

วันที่ 3 – 10 มี.ค.
วันที่ 16 – 23 มี.ค.
วันที่ 21 – 28 มี.ค.
วันที่ 25 มี.ค. – 1 เม.ย.

ราคาเริ่มต้น55,555
Detail