SPECIAL GRAZIE TRAVEL

ท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่า บริการที่จริงใจ ใส่ใจดั่งญาติมิตร

TEL : 02-1900-849-50 HOTLINE : 086-3343136

ทัวร์ยุโรป

อิตาลี 8 วัน 5 คืน อาณาจักรแห่งโรมัน

วันที่ 5 – 12 เมษายน 2560 (วันจักรี + สงกรานต์)

54,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

เยอรมัน ออสเตรีย เชค ฮังการี 9 วัน(เที่ยวครบทุกเมืองสวย แบบไม่ซ้ำเหมือนใคร) ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่

วันที่ 5 – 13 เม.ย. (วันจักรีและวันสงกรานต์) / 7 – 15 เม.ย. (วันสงกรานต์) / 10 – 18 เม.ย. (วันสงกรานต์) / 12 – 20 เม.ย. (วันสงกรานต์) / 14 – 22 เม.ย. (วันสงกรานต์ ) / 21 – 29 เม.ย. / 28 เม.ย. – 6 พ.ค.

68,500
Detail

ทัวร์ยุโรป

เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่ เข้าปราสาทนอยชวานสไตน์

วันที่ 6 – 14 เม.ย. (วันจักรีและวันสงกรานต์) / 13 – 21 เม.ย.(วันสงกรานต์) / 14 – 22 เม.ย. (วันสงกรานต์) / 28 เม.ย. – 6 พ.ค. (วันแรงงาน)

71,900
Detail

ทัวร์ยุโรป

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน ขึ้นเขาจุงฟราว พักสวิส 2 คืน นั่งรถไฟTGV ขึ้นหอไอเฟล เข้าพิพิธ

วันที่ 9 – 17 เมษายน // 12 – 20 เมษายน 61 (วันสงกรานต์)

89,900
Detail

ทัวร์ยุโรป

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 7 คืน ขึ้นเขาจุงฟราว พักสวิส 2 คืน นั่งรถไฟTGV ขึ้นหอไอเฟล เข้า

วันที่ 12 – 20 เมษายน 2561 (วันสงกรานต์)

90,900
Detail

ทัวร์ยุโรป

เยอรมัน เบลยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน

วันที่ 19 – 26 เมษายน // 22 – 29 เมษายน

56,999
Detail

ทัวร์ยุโรป

เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่ เข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ เที่ยวทะเลสาบฮัลล์ทัทท์

วันที่ 19 – 27 พ.ค. / 25 พ.ค. – 2 มิ.ย. / 16 – 24 มิ.ย. / 30 มิ.ย. – 8 ก.ค. / 14 – 22 ก.ค. / 26 ก.ค. – 3 ส.ค. (วันอาสาฬหบูชา และ วันเฉลิมฯร.10) / 28 ก.ค. – 5 ส.ค. (วันอาสาฬหบูชา และ วันเฉลิมฯร.10) /

62,800
Detail

ทัวร์ยุโรป

อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน ขึ้นเขาจุงฟราว พักสวิส 2 คืน นั่งรถไฟTGV ขึ้นหอไอเฟล เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์

วันที่ 5 – 13 เม.ย. (วันจักรีและวันสงกรานต์) / 7 – 15 เม.ย. (วันสงกรานต์) / 21 – 29 เม.ย. / 28 เม.ย. – 6 พ.ค. (วันแรงงาน)

85,900
Detail

ทัวร์ยุโรป

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน เขาจุงฟราว พักสวิต 2 คืน รวมนั่งรถไฟด่วนTGV รวมขึ้นหอไอเฟล

วันที่ 6 – 14 (วันจักรีและวันสงกรานต์) / 7 – 15 (วันสงกรานต์) / 13 – 21 (วันสงกรานต์) / 28 เม.ย. – 6 พ.ค. (วันแรงงาน)

89,900
Detail

ทัวร์ยุโรป

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน ขึ้น 2 เขา เขาเมทเธอร์ฮอร์นและเขาจุงเฟรา

วันที่ วันที่ 7 – 15 เม.ย. (เทศกาลสงกรานต์) / 14 – 22 เม.ย. (เทศกาลสงกรานต์)

99,900
Detail

ทัวร์ยุโรป

อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน เที่ยวเมืองอัลล์ทัทท์ เข้าปราเสาทนอย ขึ้นเขาจุงฟ

วันที่ 10 – 18 เมษายน 2560 (เทศกาลสงกรานต์)

72,900
Detail

ทัวร์ยุโรป

อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน

วันที่ 7 – 15 เม.ย. (วันสงกรานต์) / 28 เม.ย. – 5 พ.ค. (วันแรงงาน)

69,900
Detail

ทัวร์ยุโรป

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน ขึ้นเขาจุงฟราว พักสวิส 2 คืน นั่งรถไฟTGV ขึ้นหอไอเฟล

วันที่ 19 – 27 พ.ค. // 26 พ.ค. – 3 มิ.ย. // 2 – 10 มิ.ย. // 9 – 17 มิ.ย. // 23 มิ.ย. – 1 ก.ค. // 7 – 15 ก.ค.

75,900
Detail