SPECIAL GRAZIE TRAVEL

ท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่า บริการที่จริงใจ ใส่ใจดั่งญาติมิตร

TEL : 02-1900-849-50 HOTLINE : 086-3343136

ทัวร์ยุโรป

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน ขึ้นเขาจุงฟราว พักสวิส 2 คืน นั่งรถไฟTGV ขึ้นหอไอเฟล

วันที่ 26 พ.ค. – 3 มิ.ย. // 2 – 10 มิ.ย. // 7 – 15 ก.ค. // 11 – 19 ส.ค. (วันแม่แห่งชาติ)

75,900
Detail

ทัวร์ยุโรป

อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน ขึ้นเขาจุงฟราว พักสวิส 2 คืน นั่งรถไฟTGV

วันที่ 9 – 17 มิ.ย. / 23 มิ.ย. – 1 ก.ค.

79,999
Detail

ทัวร์ยุโรป

อิตาลี 8 วัน 5 คืน อาณาจักรแห่งโรมัน

วันที่ 24 – 31 ก.ค. ( วันอาสาฬหบูชา และวันเฉลิมฯ ร.10 ) / 7 – 14 ส.ค. (วันแม่แห่งชาติ)

53,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน ขึ้นเขาจุงฟราว พักสวิส 2 คืน นั่งรถไฟTGV ขึ้นหอไอเฟล

วันที่ 28 ก.ค. – 5 ส.ค. (วันอาสาฬหบูชา และ วันเฉลิมฯร.10) / 11 – 19 ส.ค. (วันแม่แห่งชาติ)

85,900
Detail

ทัวร์ยุโรป

เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่ เข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ เที่ยวทะเลสาบฮัลล์ทัทท์

วันที่ 25 พ.ค. – 2 มิ.ย. / 16 – 24 มิ.ย. / 30 มิ.ย. – 8 ก.ค. / 14 – 22 ก.ค. / 26 ก.ค. – 3 ส.ค. (วันอาสาฬหบูชา และ วันเฉลิมฯร.10) / 28 ก.ค. – 5 ส.ค. (วันอาสาฬหบูชา และ วันเฉลิมฯร.10) /

62,800
Detail

ทัวร์ยุโรป

เยอรมัน ออสเตรีย เชค ฮังการี 9 วัน(เที่ยวครบทุกเมืองสวย แบบไม่ซ้ำเหมือนใคร) ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่

วันที่ 26 พ.ค. – 3 มิ.ย. // 14 – 22 ก.ค.

62,800
Detail

ทัวร์ยุโรป

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน

วันที่ 5 – 12 มิ.ย. / 24 – 31 ก.ค. ( วันอาสาฬหบูชา และวันเฉลิมฯ ร.10 ) / 7 – 14 ส.ค. (วันแม่แห่งชาติ)

57,555
Detail