SPECIAL GRAZIE TRAVEL

ท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่า บริการที่จริงใจ ใส่ใจดั่งญาติมิตร

TEL : 02-1900-849-50 HOTLINE : 086-3343136

ทัวร์ยุโรป

เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่ เข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ เที่ยวทะเลสาบฮัลล์ทัทท์

วันที่ 10 – 18 ส.ค.(วันแม่แห่งชาติ)
วันที่ 15 – 23 ก.ย.
วันที่ 29 ก.ย. – 7 ต.ค.
วันที่ 13 – 21 ต.ค. (วันหยุดชดเชย)

ราคาเริ่มต้น63,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน ขึ้นเขาจุงฟราว พักสวิส 2 คืน นั่งรถไฟTGV ขึ้นหอไอเฟล

วันที่ 11 – 19 ส.ค. (วันแม่แห่งชาติ)
วันที่ 15 – 23 ก.ย.
วันที่ 23 – 31 ต.ค. (วันปิยมหาราช)

ราคาเริ่มต้น82,900
Detail

ทัวร์ยุโรป

อิตาลี 8 วัน 5 คืน อาณาจักรแห่งโรมัน

วันที่ 7 – 14 ส.ค. (วันแม่แห่งชาติ)
วันที่ 20 – 27 ก.ย.
วันที่ 11 – 18 ต.ค. (วันหยุดชดเชย)

ราคาเริ่มต้น57,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

อิตาลี ฝรั่งเศสตอนใต้ 8 วัน เที่ยว ชิงเคว เตเร่ หมู่บ้านชาวประมงที่สวยที่สุดในโลก

วันที่ 7 – 14 ส.ค. (วันแม่แห่งชาติ)
วันที่ 20 – 27 ก.ย.
วันที่ 11 – 18 ต.ค. (วันหยุดชดเชย)

ราคาเริ่มต้น65,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

เยอรมนี เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน เขาซุกสปิตเซ่ เข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ เที่ยวทะเลสาบฮัลล์

วันที่ 29 ก.ย. – 7 ต.ค.
วันที่ 23 – 31 ต.ค. (วันปิยมหาราช)

ราคาเริ่มต้น63,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน ขึ้นเขาจุงฟราว พักสวิส 2 คืน นั่งรถไฟTGV ขึ้นหอไอเฟล

วันที่ 28 ก.ค. – 5 ส.ค. (วันอาสาฬหบูชา และ วันเฉลิมฯร.10)
วันที่ 11 – 19 ส.ค. (วันแม่แห่งชาติ)
วันที่ 29 ก.ย. – 7 ต.ค.
วันที่ 20 – 28 ต.ค. (วันปิยมหาราช)

ราคาเริ่มต้น85,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี 9 วัน ขึ้นเขาจุงฟราว พักสวิส 2 คืน ขึ้นหอไอเฟล เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ นั่งรถไฟTGV

วันที่ 13 – 21 ต.ค. (วันหยุดชดเชย)

ราคาเริ่มต้น83,900
Detail

ทัวร์ยุโรป

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน

วันที่ 7 – 14 ส.ค. (วันแม่แห่งชาติ)
วันที่ 20 – 27 ก.ย.
วันที่ 11 – 18 ต.ค. (วันหยุดชดเชย)

ราคาเริ่มต้น61,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน เข้าชม 2 ปราสาท + ขึ้นเขาจุงฟราว

วันที่ 9 – 16 ต.ค. (วันหยุดชดเชย)
วันที่ 4 – 11 ธ.ค. (วันพ่อแห่งชาติ และ วันรัฐธรรมนูญ)

ราคาเริ่มต้น69,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน เที่ยวเมืองอัลล์ทัทท์ เข้าปราเสาทนอย ขึ้นเขาจุงฟราว

วันที่ 20 – 28 ตุลาคม 2561 (วันปิยมหาราช)

ราคาเริ่มต้น77,777
Detail