SPECIAL GRAZIE TRAVEL

ท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่า บริการที่จริงใจ ใส่ใจดั่งญาติมิตร

TEL : 02-1900-849-50 HOTLINE : 086-3343136

ทัวร์ยุโรป

เยอรมนี เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน เขาซุกสปิตเซ่ เข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ ทะเลสาบฮัลล์

วันที่ 15 – 23 มิ.ย.
วันที่ 10 – 18 ส.ค. (วันแม่แห่งชาติ)
วันที่ 14 – 22 ก.ย.
วันที่ 21 – 29 ก.ย.
วันที่ 28 ก.ย. – 6 ต.ค.
วันที่ 5 – 13 ต.ค.
วันที่ 12 – 20 ต.ค. (วันหยุดชดเชย)
วันที่ 19 – 27 ต.ค. (วันปิยมหาราช)
วันที่ 22 – 30 ต.ค. (วันปิยมหาราช)
วันที่ 26 ต.ค. – 3 พ.ย.

ราคาเริ่มต้น62,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน

วันที่ 22 – 29 มิ.ย.

ราคาเริ่มต้น72,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน

วันที่ 22 – 29 ก.ย.
วันที่ 2 – 9 ต.ค.
วันที่ 20 – 27 ต.ค. (วันปิยมหาราช)
วันที่ 28 ต.ค. – 4 พ.ย.
วันที่ 20 – 27 พ.ย.
วันที่ 24 พ.ย. – 1 ธ.ค.
วันที่ 3 – 10 ธ.ค. (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ)


ราคาเริ่มต้น53,500
Detail

ทัวร์ยุโรป

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน ขึ้นเขาจุงฟราว พักสวิสฯ 2 คืน ขึ้นหอไอเฟล นั่งรถไฟ TGV

วันที่ 14 – 23 กรกฎาคม 2562

ราคาเริ่มต้น89,900
Detail

ทัวร์ยุโรป

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน ขึ้น 2 เขา เขาเมทเธอร์ฮอร์นและเขาจุงเฟรา นั่งรถไฟสายโรแมนติก

เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2562

ราคาเริ่มต้น84,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน ขึ้นเขาจุงฟราว พักสวิส 2 คืน นั่งรถไฟTGV ขึ้นหอไอเฟล

วันที่ 8 – 16 มิ.ย.
วันที่ 21 – 29 ก.ย.
วันที่ 28 ก.ย. – 6 ต.ค.
วันที่ 5 – 13 ต.ค.
วันที่ 19 – 27 ต.ค. (วันปิยมหาราช)
วันที่ 22 – 30 ต.ค. (วันปิยมหาราช)
วันที่ 26 ต.ค. – 3 พ.ย.ราคาเริ่มต้น79,999
Detail

ทัวร์ยุโรป

สเปน โปรตุเกส 8 วัน

วันที่ 22 – 29 ก.ย.
วันที่ 2 – 9 ต.ค.
วันที่ 18 – 25 ต.ค. (วันปิยมหาราช)
วันที่ 4 – 11 พ.ย.
วันที่ 17 – 24 พ.ย.
วันที่ 4 – 11 ธ.ค. (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ)

ราคาเริ่มต้น57,900
Detail

ทัวร์ยุโรป

สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน (สแกนดิเนียเวีย) พักบน เรือสำราญ SCANDINAVIAN

วันที่ 17 – 24 ก.ย.
วันที่ 7 – 14 ต.ค. (วันหยุดชดเชย)
วันที่ 22 – 29 ต.ค. (วันปิยมหาราช)
วันที่ 1 – 8 พ.ย.
วันที่ 19 – 26 พ.ย.
วันที่ 3 – 10 ธ.ค. (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ)

ราคาเริ่มต้น63,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน เข้าชม 2 ปราสาท + ขึ้นเขาจุงฟราว

เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม

ราคาเริ่มต้น73,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน ขึ้น 2 เขา เขาเมทเธอร์ฮอร์นและเขาจุงเฟรา

เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2562

ราคาเริ่มต้น82,888
Detail