SPECIAL GRAZIE TRAVEL

ท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่า บริการที่จริงใจ ใส่ใจดั่งญาติมิตร

TEL : 02-1900-849-50 HOTLINE : 086-3343136

ทัวร์ยุโรป

ขึ้นเขาจุงฟราวTOP OF EUROPE พักสวิส 2 คืน นั่งรถไฟTGV ขึ้นหอไอเฟล เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์

วันที่ 3 – 11 ก.พ. (วันมาฆบูชา)
วันที่ 14 – 22 ก.พ.
วันที่ 17 – 25 ก.พ.
วันที่ 21 – 29 ก.พ.
วันที่ 2 – 10 มี.ค.
วันที่ 7 – 15 มี.ค.
วันที่ 13 – 21 มี.ค.
วันที่ 16 – 24 มี.ค.
วันที่ 21 – 29 มี.ค.
วันที่ 30 มี.ค. – 7 เม.ย. (วันจักรี)
วันที่ 7 – 15 เม.ย. (วันสงกรานต์)
วันที่ 8 – 16 เม.ย. (วันสงกรานต์)
วันที่ 25 เม.ย. – 3 พ.ค. (วันแรงงาน)
วันที่ 27 เม.ย. – 5 พ.ค. (วันแรงงาน)
วันที่ 11 – 19 พ.ค. (วันพืชมงคล)
วันที่ 25 พ.ค. – 2 มิ.ย.
วันที่ 8 – 16 มิ.ย.
วันที่ 22 – 30 มิ.ย.

ราคาเริ่มต้น77,777
Detail

ทัวร์อังกฤษ

ชมสนามฟุตบอลที่มีเสียงของอังกฤษ เสาหินสโตนเฮ้นจ์ ชมความสวยงามพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน

วันที่ 10 – 16 มีนาคม 2563


ราคาเริ่มต้น49,999
Detail

ทัวร์ยุโรป

ขึ้นหอไอเฟล เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ นั่งรถไฟTGV ขึ้นเขาจุงฟราวTOP OF EUROPE พักสวิส 2 คืน

วันที่ 7 – 16 เมษาน 2563 (วันสงกรานต์)

ราคาเริ่มต้น95,900
Detail

ทัวร์ยุโรป

ขึ้นเขาเมทเธอร์ฮอร์นและเขาจุงเฟรา นั่งรถไฟสายโรแมนติก เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส และ กลาเซียร์เอ็กซเพรส

วันที่ 10 – 18 ก.พ. (ชดเชยวันมาฆบูชา)
วันที่ 22 ก.พ. – 1 มี.ค.
วันที่ 9 – 17 มี.ค.
วันที่ 26 มี.ค. – 3 เม.ย.
วันที่ 4 – 12 เม.ย. (วันจักรี+วันสงกรานต์)
วันที่ 5 – 13 เม.ย. (วันจักรี+วันสงกรานต์)
วันที่ 10 – 18 เม.ย. (วันสงกรานต์)
วันที่ 26 เม.ย. – 4 พ.ค. (วันแรงงาน)
วันที่ 30 เม.ย. – 8 พ.ค. (วันแรงงาน)

ราคาเริ่มต้น82,900
Detail

ทัวร์ยุโรป

ขึ้นเขาจุงฟราวTOP OF EUROPE พักสวิส 2 คืน นั่งรถไฟTGV ขึ้นหอไอเฟล เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์

วันที่ 7 – 15 มีนาคม 2563

ราคาเริ่มต้น79,999
Detail

ทัวร์ยุโรป

ขึ้นเขาจุงฟราวTOP OF EUROPE พักสวิส 2 คืน นั่งรถไฟTGV ขึ้นหอไอเฟล เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์

วันที่ 17 – 26 พ.ค.
วันที่ 31 พ.ค –9 มิ.ย.(วันเฉลิมฯพระราชินี)
วันที่ 14 – 23 มิ.ย.

ราคาเริ่มต้น85,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

ชม ดอกทิวลิป ณ สวนเคอเค่นฮอฟ จัดเพียงปีละ 1 ครั้ง ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์

วันที่ 22 – 29 มี.ค.
วันที่ 19 – 26 เม.ย.
วันที่ 26 เม.ย. – 3 พ.ค. (วันแรงงาน)
วันที่ 30 เม.ย. – 7 พ.ค. (วันแรงงาน)
วันที่ 3–10 พ.ค.(ฉัตรมงคล+วันวิสาขบูชา)

ราคาเริ่มต้น58,888
Detail

ทัวร์ยุโรป

เที่ยวครบสูตร ท่องเหนือจรดใต้

วันที่ 9 – 16 ก.พ. (ชดเชยวันมาฆบูชา)
วันที่ 16 – 23 ก.พ.
วันที่ 8 – 15 มี.ค.
วันที่ 15 – 22 มี.ค.
วันที่ 22 – 29 มี.ค.
วันที่ 19 – 26 เม.ย.
วันที่ 10 – 17 พ.ค.
วันที่ 24 – 31 พ.ค.


ราคาเริ่มต้น49,999
Detail

ทัวร์ยุโรป

ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่ เข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ เที่ยวทะเลสาบฮัลล์ทัทท์

วันที่ 1 – 9 ก.พ. (วันมาฆบูชา)
วันที่ 8 – 16 ก.พ. (วันมาฆบูชา)
วันที่ 15 – 23 ก.พ.
วันที่ 29 ก.พ. – 8 มี.ค.
วันที่ 7 – 15 มี.ค.
วันที่ 14 – 22 มี.ค.
วันที่ 21 – 29 มี.ค.
วันที่ 28 มี.ค. – 5 เม.ย.
วันที่ 9 – 17 เม.ย. (วันสงกรานต์)
วันที่ 10 – 18 เม.ย. (วันสงกรานต์)
วันที่ 11 – 19 เม.ย. (วันสงกรานต์)
วันที่ 12 – 20 เม.ย. (วันสงกรานต์)
วันที่ 25 เม.ย. – 3 พ.ค. (วันแรงงาน)
วันที่ 16 – 24 พ.ค.
วันที่ 30 พ.ค.–7 มิ.ย.(วันเฉลิมฯพระราชินี)
วันที่ 13 – 21 มิ.ย.
วันที่ 20 – 28 มิ.ย.

ราคาเริ่มต้น59,999
Detail

ทัวร์ยุโรป

เที่ยวเมืองฮัลลัทัทท์ เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ขึ้นเขาจุงเฟรา

วันที่ 9 – 16 ก.พ. (ชดเชยวันมาฆบูชา)
วันที่ 15 – 22 มี.ค.
วันที่ 27 เม.ย. – 4 พ.ค. (วันแรงงาน)

ราคาเริ่มต้น63,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่ เข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ เที่ยวทะเลสาบฮัลล์ทัทท์

วันที่ 6 – 15 เม.ย. (วันสงกรานต์)
วันที่ 7 – 16 เม.ย. (วันสงกรานต์)

ราคาเริ่มต้น79,999
Detail

ทัวร์ยุโรป

เที่ยวทะเลสาบฮลล์ทัทท์เมืองมรดกโลก ปราสาทนอยชวานสไตน์ ขึ้นเขาจุงเฟรา

วันที่ 10 – 18 ก.พ. (ชดเชยวันมาฆบูชา)
วันที่ 22 ก.พ. – 1 มี.ค.
วันที่ 9 – 17 มี.ค.
วันที่ 26 มี.ค. – 3 เม.ย.
วันที่ 4 – 12 เม.ย. (วันจักรี+วันสงกรานต์)
วันที่ 5 – 13 เม.ย. (วันจักรี+วันสงกรานต์)
วันที่ 10 – 18 เม.ย. (วันสงกรานต์)
วันที่ 26 เม.ย. – 4 พ.ค. (วันแรงงาน)
วันที่ 30 เม.ย. – 8 พ.ค. (วันแรงงาน)

ราคาเริ่มต้น75,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์

วันที่ 15 – 22 มีนาคม 2563

ราคาเริ่มต้น69,555
Detail

ทัวร์ยุโรป

พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ พระราชวังที่วิจิตรงดงามอลังการยิ่งของรัสเซีย

วันที่ 7 – 14 ก.พ. (วันมาฆบูชา)
วันที่ 21 – 28 ก.พ.
วันที่ 6 – 13 มี.ค.
วันที่ 18 – 25 มี.ค.

ราคาเริ่มต้น53,500
Detail

ทัวร์ยุโรป

ชม ดอกทิวลิป ณ สวนเคอเค่นฮอฟ จัดเพียงปีละ 1 ครั้ง ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น หมู่บ้านในฝันสุดโรแมนติก

วันที่ 26 เม.ย. – 2 พ.ค. (วันแรงงาน)

ราคาเริ่มต้น59,999
Detail

ทัวร์ยุโรป

ขึ้นเขาจุงเฟรา Top of Europe เที่ยวทะเลสาบฮัลล์ทัทท์ ชมวังหลังคาทองคำ

วันที่ 3 – 11 ก.พ. (วันมาฆบูชา)
วันที่ 14 – 22 ก.พ.
วันที่ 17 – 25 ก.พ.
วันที่ 21 – 29 ก.พ.
วันที่ 2 – 10 มี.ค.
วันที่ 7 – 15 มี.ค.
วันที่ 13 – 21 มี.ค.
วันที่ 16 – 24 มี.ค.
วันที่ 21 – 29 มี.ค.
วันที่ 30 มี.ค. – 7 เม.ย. (วันจักรี)
วันที่ 27 เม.ย. – 5 พ.ค. (วันแรงงาน)
วันที่ 11 – 19 พ.ค. (วันพืชมงคล)
วันที่ 25 พ.ค. – 2 มิ.ย.
วันที่ 8 – 16 มิ.ย.
วันที่ 22 – 30 มิ.ย

ราคาเริ่มต้น73,999
Detail