ทัวร์รัสเซีย - Grazie Travel

ทัวร์รัสเซีย 3 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน

ทัวร์โค๊ด GG18
พระราชวังไม้ฤดูร้อนโคโลเมนสโกเย พระราชวังเก่าแก่ที่ทำจากไม้และไม่ได้ใช้ตะปูเลย --- พระราชวังเครมลิน สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่สวยงามอันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซีย --- จัตุรัสแดง สถานที่สำคัญของกรุงมอสโคว ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในมอสโคว --- รับประทานอาหารค่ำพร้อมล่องเรือในแม่น้ำมอสควา ซึ่งถือได้ว่าเป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านกรุงมอสโคว --- จัตุรัสพระราชวัง ซึ่งเป็นจัตุรัสหลักของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก --- พระราชวังแคทเธอรีน เป็นพระราชวังที่สวยงามแห่งหนึ่งในรัสเซีย --- พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ เป็นพระราชวังที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุที่พวยพุ่งมาจากรูปปั้นสีทอง
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 53,500 บ.