ทัวร์สเปน - Grazie Travel

ทัวร์สเปน 2 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

สเปน โปรตุเกส 8 วัน

ทัวร์โค๊ด GG13
เข้าชม พระราชวังหลวง ของกษัตริย์ฮวนคาลอส โอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังอื่นๆในทวีปยุโรป --- เที่ยวเมืองปอร์โต้ เมืองที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก --- ล่องชมความงามสองฟากฝั่งแม่น้ำดูว์โร ชมท่าเรือโบราณและตลาดค้าขายมาตั้งแต่สองสามร้อยปีก่อน --- แหลมโรก้า (Capo Da Roca) จุดตะวันตกสุดของโปรตุเกสและของทวีปยุโรป --- เข้าชม มหาวิหารแห่งโทเลโด้ มหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในสเปน
หมูหันอันขึ้นชื่อ , ข้าวผัดสเปนอันเลื่องชื่อของสเปน
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 58,900 บ.