ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - Grazie Travel

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 29 พีเรียด จาก 9 โปรแกรม

Loading...

เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน

ทัวร์โค๊ด GG19
เที่ยวเมืองฮัลลัทัทท์ เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ขึ้นเขาจุงเฟรา
เดินทางช่วง
27 เม.ย. - 4 พ.ค. 63
 Qatar Airways
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 65,555 บ.

เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน

ทัวร์โค๊ด GG15QR
เข้าปราสาทไฮเดลเบิร์ก เข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ ขึ้นเขาจุงเฟรา เข้าพระราชวังแวร์ซายส์
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 68,888 บ.

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมัน 9 วัน

ทัวร์โค๊ด GG25
ขึ้นเขาจุงเฟรา Top of Europe เที่ยวทะเลสาบฮัลล์ทัทท์ ชมวังหลังคาทองคำ
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 75,999 บ.

อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน

ทัวร์โค๊ด GG11
เที่ยวทะเลสาบฮลล์ทัทท์เมืองมรดกโลก ปราสาทนอยชวานสไตน์ ขึ้นเขาจุงเฟรา
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 76,555 บ.

GG02 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน

ทัวร์โค๊ด GG02
ขึ้นเขาจุงฟราวTOP OF EUROPE พักสวิส 2 คืน นั่งรถไฟTGV ขึ้นหอไอเฟล เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 77,777 บ.

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน

ทัวร์โค๊ด GG09
ขึ้นเขาเมทเธอร์ฮอร์นและเขาจุงเฟรา นั่งรถไฟสายโรแมนติก เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส และ กลาเซียร์เอ็กซเพรส
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 89,999 บ.

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน 7 คืน

ทัวร์โค๊ด GG02D1
ขึ้นหอไอเฟล เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ นั่งรถไฟTGV พักสวิส 2 คืน ขึ้นเขาจุงฟราวTOP OF EUROPE
เดินทางช่วง
9 เม.ย. - 17 เม.ย. 63
 Qatar Airways
9วัน 7คืน / เริ่มเพียง 89,999 บ.

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน

ทัวร์โค๊ด GG02D
ขึ้นหอไอเฟล เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ นั่งรถไฟTGV ขึ้นเขาจุงฟราวTOP OF EUROPE พักสวิส 2 คืน
เดินทางช่วง
7 เม.ย. - 16 เม.ย. 63
 Thai Airways
10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 95,900 บ.

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน

ทัวร์โค๊ด GG02TG
ขึ้นเขาจุงฟราวTOP OF EUROPE พักสวิส 2 คืน นั่งรถไฟTGV ขึ้นหอไอเฟล เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์
เดินทางช่วง
 Thai Airways
10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 855,550 บ.