GG02 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน - GG02

GG02 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน

รหัสทัวร์ : GG02
GG02 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน

  • ขึ้นเขาจุงฟราวTOP OF EUROPE พักสวิส 2 คืน นั่งรถไฟTGV ขึ้นหอไอเฟล เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์
เดินทางช่วง
7 เม.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 ( 8 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ราคาผู้เดินทาง (พักคู่) อื่นๆ
7 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 วันสงกรานต์ 88,888 แสดง -
8 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 วันสงกรานต์ 88,888 แสดง -
25 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63 วันแรงงาน 82,777 แสดง -
27 เม.ย. 63 - 5 พ.ค. 63 วันแรงงาน 79,999 แสดง -
11 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63 วันพืชมงคล 77,777 แสดง -
25 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63 77,777 แสดง -
8 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63 79,999 แสดง -
22 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 79,999 แสดง -

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

GG02 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน
GG02 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน
ราคาเริ่มต้น 77,777
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

GG02 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน
GG02 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน
ราคาเริ่มต้น 77,777
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน