ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน - GG02D

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน

รหัสทัวร์ : GG02D
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน

  • ขึ้นหอไอเฟล เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ นั่งรถไฟTGV ขึ้นเขาจุงฟราวTOP OF EUROPE พักสวิส 2 คืน
เดินทางช่วง
7 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 ( 1 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ราคาผู้เดินทาง (พักคู่) อื่นๆ
7 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 เทศกาลสงกรานต์ 95,900 แสดง -

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน
ราคาเริ่มต้น 95,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน
ราคาเริ่มต้น 95,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน