เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน - GG15QR

เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน

รหัสทัวร์ : GG15QR
เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน

  • เข้าปราสาทไฮเดลเบิร์ก เข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ ขึ้นเขาจุงเฟรา เข้าพระราชวังแวร์ซายส์
เดินทางช่วง
23 พ.ค. 63 - 13 มิ.ย. 63 ( 2 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ราคาผู้เดินทาง (พักคู่) อื่นๆ
23 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63 68,888 แสดง -
6 มิ.ย. 63 - 13 มิ.ย. 63 68,888 แสดง -

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน
เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน
ราคาเริ่มต้น 68,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน
เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน
ราคาเริ่มต้น 68,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน