รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน - GG18

รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน

รหัสทัวร์ : GG18
รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน

  • พระราชวังไม้ฤดูร้อนโคโลเมนสโกเย พระราชวังเก่าแก่ที่ทำจากไม้และไม่ได้ใช้ตะปูเลย --- พระราชวังเครมลิน สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่สวยงามอันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซีย --- จัตุรัสแดง สถานที่สำคัญของกรุงมอสโคว ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในมอสโคว --- รับประทานอาหารค่ำพร้อมล่องเรือในแม่น้ำมอสควา ซึ่งถือได้ว่าเป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านกรุงมอสโคว --- จัตุรัสพระราชวัง ซึ่งเป็นจัตุรัสหลักของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก --- พระราชวังแคทเธอรีน เป็นพระราชวังที่สวยงามแห่งหนึ่งในรัสเซีย --- พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ เป็นพระราชวังที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุที่พวยพุ่งมาจากรูปปั้นสีทอง
เดินทางช่วง
6 มี.ค. 64 - 3 เม.ย. 64 ( 3 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ราคาผู้เดินทาง (พักคู่) อื่นๆ
6 มี.ค. 64 - 13 มี.ค. 64 53,500 แสดง -
20 มี.ค. 64 - 27 มี.ค. 64 53,500 แสดง -
27 มี.ค. 64 - 3 เม.ย. 64 53,500 แสดง -

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน
รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน
ราคาเริ่มต้น 53,500
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน
รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน
ราคาเริ่มต้น 53,500
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน